Leighton Andrews yn galw am greu plaid Lafur ffederal

  • Cyhoeddwyd
Leighton Andrews

Mae gweinidog Llafur yn Llywodraeth Cymru wedi galw ar ei blaid i fabwysiadu strwythur ffederal yn dilyn canlyniad yr etholaeth cyffredinol.

Mae'r blaid Lafur yn y broses o ddewis arweinydd Prydeinig newydd wedi i Ed Miliband ymddiswyddo.

Nos Lun fe wnaeth y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus, Leighton Andrews, gyhoeddi neges yn Saesneg ar wefan gymdeithasol Twitter: "Tydw i ddim yn poeni o gwbl pwy mae Llafur Lloegr yn ei ddewis #llafurffederalnawr."

Yn 2013 fe wnaeth ddadlau fod y blaid Lafur yn barod yn blaid "de facto" ffederal, gydag arweinwyr gwahanol yng Nghymru a'r Alban.

Mewn erthygl ym mhapur y Guardian wythnos diwethaf, ysgrifennodd yr aelod Cynulliad dros y Rhondda: "Beth yn union, wedi 7 Mai, ydi hyd a lled Llafur Prydain?

"Ni fyddai neb wedi gallu gwneud mwy na Jim Murphy i gynyddu gobeithion Llafur yn yr Alban, ond fe gawsom ni gweir go iawn yno. Yn ne Lloegr tu allan i Lundain does ganddo ni bron ddim seddi, ac yng ngogledd Lloegr, mae UKIP yn llygadu eu gobeithion.

"Fel mae (y cyn weinidog cabinet) John Denham wedi ei ddadlau, mae angen hunaniaeth unigryw ar Lafur yn Lloegr.

"Oes na le i Lafur o dair cenedl mewn plaid ffederal Brydeinig? Dim ond amser a ddengys."