Pwy fydd yn perfformio yng nghyngerdd Bryn Terfel?

  • Cyhoeddwyd
Bryn Terfel
Disgrifiad o’r llun,
Ymddangosodd Bryn Terfel yn yr Albert Hall am y tro cyntaf yn 1985

Mae Bryn Terfel wedi cyhoeddi rhai o'r gwesteion fydd yn ymuno ag ef ar lwyfan yr Albert Hall yn Llundain mewn cyngerdd arbennig i ddathlu ei ben-blwydd yn 50 oed.

Fe ddaw'r artistiaid o ystod eang o feysydd cerddorol gan gynnwys opera, sioeau cerdd, cerddoriaeth draddodiadol a roc.

Un o'r enwau mwyaf cyfarwydd yw Sting - cyn ganwr grŵp y Police cyn creu gyrfa unigol lwyddiannus.

O'r byd clasurol y daw'r ddwy soprano Danielle de Niese a Rebecca Evans, gyda'r ddwy delynores Catrin Finch a Hannah Stone hefyd yn perfformio.

I gwblhau'r arlwy daw Daniel Evans o fyd y sioeau cerdd, a'r drwmpedwraig Alison Balsom.

Disgrifiad o’r llun,
Bydd Sting ymhlith yr artistiaid sy'n perfformio

'Cyfle gwych'

Dywedodd Bryn Terfel: "Rwy'n falch iawn o fedru cyhoeddi rhestr mor gyffrous ar gyfer fy nghyngerdd pen-blwydd ym mis Hydref.

"Y gerddoriaeth sy'n golygu llawer i mi yw ffocws y cyngerdd, ac mae'r cyfle i berfformio'r gerddoriaeth ochr yn ochr â chymaint o ffrindiau talentog yn gyfle gwych.

"Mae Sting yn un o gerddorion a chyfansoddwyr caneuon mwyaf neilltuol ei genhedlaeth, ac mae gan y ddau ohonom rywbeth arbennig wedi'i gynllunio ar gyfer y sioe unigryw yma.

"Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i weithio mewn opera, clasurol, sioeau cerdd a hyd yn oed pop, ac mae'r digwyddiad yma'n ceisio rhannu'r gorau o'r holl feysydd yna i greu noson fythgofiadwy."

Mae Bryn Terfel wedi perfformio yn yr Albert Hall 33 o weithiau, gan gynnwys ennill gwobr Artist Gwrywaidd y Flwyddyn yng ngwobrau'r Brits Clasurol yn 2000, 2004 a 2005.

Ei berfformiad cyntaf yn y neuadd enwog oedd yng Nghyngerdd Gŵyl Ddewi yn 1985.