'Gallai gadael Ewrop chwalu'r DU' medd Carwyn Jones

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Carwyn Jones yn ateb cwestiwn gan arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud y byddai pleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd yn arwain at chwalu'r Deyrnas Unedig oni bai bod y pedair gwlad yn dangos mwyafrif o blaid hynny.

Wrth siarad yn sesiwn holi ac ateb y prif weinidog yn y Senedd ddydd Mawrth, dywedodd Mr Jones nad oedd yn credu y byddai'r Alban yn aros yn y DU os fyddai'r DU yn gadael Ewrop.

Roedd yn ateb cwestiwn gan arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood, a ofynnodd a oedd yn credu y dylai 'mwyafrif dwbl' gael ei ystyried yn y refferendwm ar Ewrop, lle byddai angen mwyafrif ymhob un o wledydd y DU.

Atebodd Carwyn Jones ei fod yn teimlo y byddai hynny yn "foesol gywir" er y byddai'n "anodd yn gyfreithiol".

'Problemau mawr'

Dywedodd: "Nid wy'n credu y gallai'r DU oroesi petai'n gadael yr Undeb Ewropeaidd ar sail pleidlais gan un neu ddwy o'r gwledydd sy'n rhan ohoni.

"Nid wy'n credu y bydd yr Alban yn aros yn rhan o'r DU os na fyddai'r DU yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd, ac rwy'n credu y byddai'n creu problemau mawr i Gymru hefyd.

"Dydw i ddim yn credu y byddai'n beth da i'r DU i adael yr Undeb Ewropeaidd os na fyddai mwyafrif yn Yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon. Yn gyfreithiol mae hynny'n anodd ond yn foesol rwy'n credu bod hynny'n hollol gywir."

Fe ategodd hefyd ei alwad i Gymru gael hawliau dros faterion cyfreithiol er mwyn gwneud ei phenderfyniadau ei hun, gan ddweud:

"Os fydd y Ddeddf Hawliau Dynol yn cael ei ddiddymu fe fyddai hynny yn newid cyfansoddiad Cymru.

"Ni all hynny gael ei wneud heb i'r sefydliad yma o leia' gymeradwyo hynny."