'Gallai gadael Ewrop chwalu'r DU' medd Carwyn Jones

Carwyn Jones
Image caption Roedd Carwyn Jones yn ateb cwestiwn gan arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud y byddai pleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd yn arwain at chwalu'r Deyrnas Unedig oni bai bod y pedair gwlad yn dangos mwyafrif o blaid hynny.

Wrth siarad yn sesiwn holi ac ateb y prif weinidog yn y Senedd ddydd Mawrth, dywedodd Mr Jones nad oedd yn credu y byddai'r Alban yn aros yn y DU os fyddai'r DU yn gadael Ewrop.

Roedd yn ateb cwestiwn gan arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood, a ofynnodd a oedd yn credu y dylai 'mwyafrif dwbl' gael ei ystyried yn y refferendwm ar Ewrop, lle byddai angen mwyafrif ymhob un o wledydd y DU.

Atebodd Carwyn Jones ei fod yn teimlo y byddai hynny yn "foesol gywir" er y byddai'n "anodd yn gyfreithiol".

'Problemau mawr'

Dywedodd: "Nid wy'n credu y gallai'r DU oroesi petai'n gadael yr Undeb Ewropeaidd ar sail pleidlais gan un neu ddwy o'r gwledydd sy'n rhan ohoni.

"Nid wy'n credu y bydd yr Alban yn aros yn rhan o'r DU os na fyddai'r DU yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd, ac rwy'n credu y byddai'n creu problemau mawr i Gymru hefyd.

"Dydw i ddim yn credu y byddai'n beth da i'r DU i adael yr Undeb Ewropeaidd os na fyddai mwyafrif yn Yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon. Yn gyfreithiol mae hynny'n anodd ond yn foesol rwy'n credu bod hynny'n hollol gywir."

Fe ategodd hefyd ei alwad i Gymru gael hawliau dros faterion cyfreithiol er mwyn gwneud ei phenderfyniadau ei hun, gan ddweud:

"Os fydd y Ddeddf Hawliau Dynol yn cael ei ddiddymu fe fyddai hynny yn newid cyfansoddiad Cymru.

"Ni all hynny gael ei wneud heb i'r sefydliad yma o leia' gymeradwyo hynny."

Straeon perthnasol