Lluniau: Llyfr y Flwyddyn 2014

  • Cyhoeddwyd

Ar nos Iau 4 Mehefin bydd seremoni wobrwyo Llyfr y Flwyddyn yn cael ei chynnal yn Galeri, Caernarfon.

Am 19:00 bydd hi'n bosib i chi ddilyn llif byw arbennig Cymru Fyw o'r digwyddiad ac mi gewch wybod pa gyfrolau sydd ar y rhestr fer fydd yn cael eu gwobrwyo eleni.

Yn y cyfamser, fel tamaid i aros pryd, dyma i chi flas o seremoni'r llynedd mewn lluniau. Y ffotograffydd ydy Iolo Penri:

Disgrifiad o’r llun,
Cyfrol o farddoniaeth gan Owen Sheers enillodd brif wobr Llyfr Saesneg y Flwyddyn a'r wobr yn y categori barddoniaeth am ei gyfrol Pink Mist
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Ioan Kidd dair gwobr Gymraeg - Barn y Bobl, y categori ffuglen a phrif wobr Cymraeg Llyfr y Flwyddyn 2014 am ei nofel Dewis
Disgrifiad o’r llun,
Andrew Webb, Nadia Kamil a Jasper Rees oedd beirniaid y llyfrau Saesneg
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Archdderwydd Cymru, Christine James, yn y categori barddoniaeth Gymraeg am Rhwng y Linellau
Disgrifiad o’r llun,
Tyler Keevil, o Ganada yn wreiddiol, enillodd wobr Barn y Bobl yn Saesneg am The Ride
Disgrifiad o’r llun,
Francesca Rhydderch oedd enillydd y categori ffuglen Saesneg am ei nofel The Rice Paper Diaries
Disgrifiad o’r llun,
Casglodd y gynulleidfa ym mar canolfan Galeri, Caerarfon, cyn y seremoni
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y golygydd a'r awdur Bethan Mair yn trafod llyfrau'r wobr ar raglen Pethe
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Derec Llwyd Morgan ar restr fer y llyfrau ffeithiol greadigol Cymraeg am ei gyfrol am fywyd a gwaith Thomas Parry
Disgrifiad o’r llun,
Owen Sheers yn cadw cwmni i Ciaran Jenkins, gohebydd newyddion Channel 4 News a mab y bardd Mike Jenkins oedd hefyd ar y rhestr fer
Disgrifiad o’r llun,
Meic Stephens: enillydd y categori ffeithiol greadigol Saesneg am ei gofiant o Rhys Davies
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd cyfrol o farddoniaeth Jemma L King, The Shape of a Forest, ei henwebu
Disgrifiad o’r llun,
Gareth Miles, enillydd y wobr yn 2008, oedd un o'r beirniaid Cymraeg
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Un arall o'r beirniaid, Lowri Cooke, wnaeth gyhoeddi enw enillydd Llyfr Cymraeg y Flwyddyn
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cyfle i brynu llyfrau'r gystadleuaeth yn Galeri