Tu ôl i'r Talent // Behind the scenes at the 'Britain's Got Talent' Final

Rhai o aelodau'r côr wedi dod ar draws rhywun enwog yn y coridor // Just someone we bumped into in the corridor
Image caption Rhai o aelodau'r côr wedi dod ar draws rhywun enwog yn y coridor // Just someone we bumped into in the corridor

Roedd 13.4 miliwn o wylwyr teledu wedi eu hoelio i'r sgrîn nos Sul, 31 Mai ar gyfer rownd derfynol 'Britain's Got Talent'.

Daeth Côr Glanaethwy yn drydydd ar ôl cael canmoliaeth Simon Cowell, Alesha Dixon, Amanda Holden a David Walliams. Ry'n ni yn ddiolchgar iawn i rai o'r aelodau am rannu eu lluniau cefn llwyfan gyda Cymru Fyw:

A television audience of 13.4 million watched Côr Glanaethwy come third in the final of Britain's Got Talent on Sunday 31 May. Some of the choir's members have shared some of their back-stage photos with Cymru Fyw.

Image caption Aelodau'r côr gyda'r brodyr Neale fu hefyd yn cystadlu yn y rownd derfynol // Choir members pose with the Neales, a family of brothers also competing in he finalt
Image caption Mae paratoi trylwyr ar gyfer y noson yn hanfodol // Preparations for the final have to be thorough
Image caption Ar y llwyfan, yn barod i gael beirniadaeth gan y rhai sydd tu ôl i mi // On the stage, ready to be judged by those behind me
Image caption Paratoi'r llwyfan ar gyfer y sioe // Preparing the studio for the show
Image caption Hunalun o flaen desg y beirniaid // A quick selfie in front of the judges' desk
Image caption Cwtsh gydag Old Men Groovin' wedi'r ymarfer // A cwtsh from Old Men Groovin' after rehearsals
Image caption "Nawr pa un ydych chi?" // "Now which one are you?"
Image caption Llun gyda Cefin ac aelodau eraill // Choir leader Cefin Roberts and a few other members
Image caption Llun bach cyflym gyda Calum Scott, un arall o artistiaid y noson // A quick photo with Calum Scott, another finalist
Image caption A mwy o baratoi... // And more preparation...
Image caption A'r enillwyr yw..? // And the winners are..?
Image caption Un llun cyflym cyn mynd ar llwyfan // Just one quick photo before we go on stage
Image caption Golygfa frawychus // A scary sight

Straeon perthnasol

Hefyd ar y BBC