Gwahardd ysmygu ar draeth ym Mhenfro?

  • Cyhoeddwyd
Traeth
Disgrifiad o’r llun,
Dyw'r dewis o ba draeth i'w ddefnyddio ar gyfer yr arbrawf heb ei wneud eto

Bydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd Cyngor Sir Benfro yn trafod adroddiad ar wahardd ysmygu ar un o draethau'r sir mewn cyfarfod ddydd Iau.

Dan gynllun arfaethedig fe fyddai un traeth yn cael ei ddefnyddio fel arbrawf cychwynnol, gyda'r cyngor ei hun yn plismona'r arbrawf.

Bydd y pwyllgor hefyd yn trafod gwahardd ysmygu ym meysydd chwarae'r sir sydd o dan reolaeth yr awdurdod.

Yn ôl adroddiad y pwyllgor, fe fyddai'n anodd iawn i gyflwyno elfen o orfodaeth i unrhyw waharddiad ysmygu ar draethau, ond fe fyddai codi arwyddion, a chodi ymwybyddiaeth yn y wasg yn creu argraff ar y cyhoedd gan ddylanwadu ar farn ysmygwyr yn y sir.

Fis diwethaf fe wnaeth y mudiad ymgyrchu gwrth-ysmygu ASH Cymru ddechrau ymgyrch yn galw ar awdurdodau lleol i wahardd ysmygu ar draethau.

Bydd y pwyllgor yn trafod gwahardd ysmygu mewn 65 o feysydd a mannau chwarae sydd dan reolaeth yr awdurdod, a'r 35 maes chwarae sydd yn cael eu rhedeg gan gymunedau'n lleol.

Cyngor Sir Benfro yw'r unig gyngor yng Nghymru sydd heb gytuno i wahardd ysmygu mewn meysydd chwarae, ac mae'r adroddiad yn ymgais i unioni polisi'r cyngor i gyd-fynd a'r hyn sydd yn digwydd yng nghynghorau eraill Cymru.

Dywed adroddiad y cyngor y byddai cynhyrchu arwyddion i wahardd ysmygu ar draethau a meysydd chwarae yn golygu cost i'r awdurdod, ond nid oes arian wedi cael ei glustnodi ar gyfer hyn eto. Yn ôl yr adroddiad fydd yn cael ei drafod gan gynghorwyr, mae'r elfen o gost wedi bod yn faen tramgwydd i fabwysiadu'r camau hyn yn y gorffennol.

Disgrifiad o’r llun,
Pencadlys Cyngor Sir Benfro