Cytundeb lagŵn Abertawe i gwmni o China

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Tidal Lagoon Swansea Bay

Mae cytundeb £300m i adeiladu morglawdd chwe milltir o hyd ar gyfer cynllun lagŵn ynni'r llanw ym Mae Abertawe wedi cael ei roi i gwmni adeiladu o China.

Bydd y China Harbour Engineering Company yn agor swyddfa ym Mhrydain ac yn addo gwario gwerth hanner y cytundeb yn cyflogi gweithwyr a deunyddiau Prydeinig, yn ôl y cwmni.

Dywedodd y Prif Weinidog David Cameron fod y newyddion yn fanteisiol i Brydain a China.

Fe allai 1,850 o swyddi adeiladu gael eu creu gan y cynllun lagŵn gwerth £1bn, ac fe ddylai agor o 2018.

Dywedodd Mark Shorrock, prif weithredwr Tidal Lagoon Power: "Rwyf wedi gweithio yn China, yn siarad yr iaith, ac mae gen i barch mawr tuag at allu China i gyflawni'r gwaith a'r gallu i orffen cynlluniau ar amser ag o fewn y gyllideb".

Cydweithio

Fe allai'r ddau gwmni gydweithio ar ddatblygiadau tebyg yn Asia yn y dyfodol.

Wrth siarad yn ystod cwestiynau i'r Prif Weinidog ddydd Mercher, ychwanegodd Mr Cameron: "Fe fydd ym Mae Abertawe, yn dibynnu ar benderfyniad cynllunio, ond dwi'n credu fod ynni'r llanw yn cynnig potensial sylweddol.

"Rwyf wedi gweld rhai o'r cynlluniau fy hun ac rwyf yn gobeithio bod hyn yn rhywbeth y gallwn ddatblygu ac wrth gwrs bydd denu buddsoddiad i'r wlad er mwyn helpu i wneud hyn ddigwydd yn fanteisiol i'r ddwy wlad."

Fe allai'r cytundeb arwain at fuddsoddiad pellach gyda'r China Harbour Engineering Company - un o gwmnïau a buddsoddwyr peirianyddol morol arbenigol mwyaf yn y byd - yn edrych at ehangu ei sefyllfa ym Mhrydain ac Ewrop dros y ddegawd nesaf.

Dywedodd llywydd y cwmni, Lin Yi Chong, fod cynllun ynni llanw Bae Abertawe yn "gynllun arloesol allai ddod ag opsiwn ynni newydd i'r byd, ac yn gynllun conglfaen yn ein strategaeth datblygu busnes yn y DU ac yn Ewrop."

Ffynhonnell y llun, Tidal Lagoon Swansea Bay
Disgrifiad o’r llun,
Fe fyddai'r morglawdd yn cynnal tyrbinau tanddwr i ffrwyno ynni'r llanw