Leanne Wood yn amddiffyn sefyll mewn dwy sedd

Leanne Wood Image copyright Plaid Cymru
Image caption Bydd Leanne Wood yn ceisio cael ei hethol mewn sedd ranbarthol ac etholaethol

Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi amddiffyn ei phenderfyniad i ymgeisio am ddwy sedd yn etholiadau'r cynulliad y flwyddyn nesaf.

Dywedodd y byddai'n "gwneud popeth" i gael ei hethol yn Y Rhondda ond y byddai'n ceisio amddiffyn sedd Canol De Cymru.

Mae'r gwaharddiad ar ymgeiswyr yn ymgeisio mewn seddi rhanbarthol ac etholaethol wedi cael ei ddileu.

Wrth ymweld â ffatri Toyota yn Sir y Fflint, dywedodd Ms Wood wrth BBC Cymru: "Mae hyn yn rhywbeth 'nes i ddweud sbel yn ôl ... dydi hyn ddim yn newyddion.

"Dw i'n bwriadu sefyll yn Y Rhondda, ble dw i'n byw, ac mi fydda i'n gwneud popeth i geisio ennill y bleidlais gyntaf heibio'r postyn yno.

'Siomedig'

"Ond gan fod y rheolau wedi newid, mi fydda i hefyd yn rhoi fy enw ymlaen ar gyfer y rhestr ranbarthol a dw i'n annog gwleidyddion eraill i wneud hynny hefyd."

Mae Alun Davies o'r Blaid Lafur wedi dweud bod penderfyniad Ms Wood yn "siomedig".

Dywedodd yr AC Llafur Leighton Andrews, sy'n dal sedd Y Rhondda, y byddai'n ymgeisio am sedd etholaethol yn unig.

Y llynedd roedd Ms Wood wedi dweud y byddai hi "fwy na thebyg" yn sefyll fel ymgeisydd rhanbarthol ac etholaethol pe bai'n bosib.

O'r 60 o Aelodau Cynulliad, mae 40 yn cynrychioli seddi etholaethol ac 20 yn cael eu hethol o bum rhestr ranbarthol.