Hwb £8m i wasanaethau iechyd meddwl

pobl hyn

Bydd gwasanaethau iechyd meddwl i oedolion yng Nghymru yn derbyn hwb ariannol, ar ôl i Lywodraeth Cymru roi £8m i'r sector.

Bydd £4.5m yn cael ei wario ar helpu cleifion gyda dementia, gan gynnwys therapi galwedigaethol a mwy o gefnogaeth i bobl hŷn - meysydd gafodd eu hamlygu mewn ymweliadau dirybudd â wardiau hyn yn ysbytai Cymru.

Hefyd, bydd mwy o arian yn cael ei roi i dalu am therapïau seicolegol a gwasanaethau i fenywod sydd ag iselder ar ôl geni.

Cafodd £7.6m ychwanegol i wasanaethau iechyd meddwl i blant ei gyhoeddi fis diwethaf.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford y byddai'r buddsoddiad "yn helpu i wella gwasanaethau iechyd meddwl i oedolion yng Nghymru ymhellach".

Ychwanegodd: "Bydd y buddsoddiad ychwanegol yn sbarduno amrywiaeth o welliannau mewn nifer o feysydd allweddol sy'n gysylltiedig â'r blaenoriaethau a gafodd eu hamlinellu yn strategaeth iechyd meddwl Llywodraeth Cymru...sy'n sicrhau bod y rhai hynny sydd angen gofal a chymorth yn cael y gwasanaethau iawn yn y lle iawn ac ar yr adeg iawn."

Daw'r cyhoeddiad wedi cyfnod anodd i'r gwasanaeth iechyd yng ngogledd Cymru, lle cafodd problemau mawr yn ymwneud â ward Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd eu hamlygu mewn adroddiad.

Straeon perthnasol