Oriel Llyfr y Flwyddyn 2015 // Pictures: Welsh Book of the Year 2015

Roedd 'na hen ddisgwyl ymlaen yn Galeri, Caernarfon ar 4 Mehefin i glywed pa gyfrolau Cymraeg a Saesneg fyddai'n cael clod yn seremoni Llyfr y Flwyddyn 2015. Dyma i chi flas o'r noson mewn lluniau. Iolo Penri ydi'r ffotograffydd.

There was great anticipation in Galeri, Caernarfon on 4 June to hear which Welsh and English language volumes would be recognised at the Welsh Book of the Year ceremony. Here's a flavour of the evening in pictures. The photographer is Iolo Penri.

Image caption Gruff Rhys ymhlith y llenorion disglair yn Galeri // Super Furry Animals frontman Gruff Rhys was nominated in the English Creative Fiction Category for 'American Interior'
Image copyright Iolo Penri
Image caption Roedd 'na gyfle cyn y seremoni i brynu rhai o'r cyfrolau gafodd eu henwebu // There was an opportunity before the ceremony to purchase some of the nominated books
Image copyright Iolo Penri
Image caption Cafodd y noson ei harwain yn ddeheuig gan ddau wyneb cyfarwydd, y newyddiadurwraig Sian Lloyd a'r actores Ffion Dafis // The proceedings ran smoothly thanks to the expert guidance of Sian Lloyd and Ffion Dafis
Image copyright Iolo Penri
Image caption Annes Glyn oedd un o'r tri beirniad fu'n ystyried y cyfrolau Cymraeg eleni // Annes Glyn was amongst the panel of three judging the Welsh language volumes this year
Image copyright Iolo Penri
Image caption Tiffany Atkinson enillodd wobr Farddoniaeth Roland Mathias am ei chyfrol 'So Many Moving Parts' // Tiffany Atkinson won the Roland Mathias Poetry prize for her collection 'So Many Moving Parts'
Image copyright Iolo Penri
Image caption Rhys Iorwerth yn derbyn ei wobr am y gyfrol farddoniaeth Gymraeg 'Un Stribedyn Bach' // Rhys Iorwerth was delighted to collect the award for his Welsh language poetry volume 'Un Stribedyn Bach'
Image copyright Iolo Penri
Image caption Wyneb cyfarwydd enillodd wobr Barn y Bobl. Mi enillodd Saith Oes Efa y Fedal Ryddiaith i Lleucu Roberts yn Eisteddfod Llanelli y llynedd // Lleucu Roberts wins the Welsh language People's Choice Award with Saith Oes Efa, the volume which won her the Prose Medal at the Eisteddfod last year
Image copyright Iolo Penri
Image caption Enillydd Gwobr Barn y Bobl yn Saesneg oedd Jonathan Edwards am ei gyfrol farddoniaeth 'My Family and Other Superheroes' // The People's Choice Award for an English language work went to Jonathan Edwards for his volume of poetry 'My Family and Other Superheroes'
Image copyright Iolo Penri
Image caption Roedd dwy gyfrol o waith Llŷr Gwyn Lewis wedi eu henwebu, ond 'Rhyw Flodau Rhyfel' ddaeth â gwobr iddo yn y categori Ffeithiol Greadigol // Two of Llŷr Gwyn Lewis's volumes were nominated. He won with 'Rhyw Flodau Rhyfel' in the Welsh language Creative Factual category
Image copyright Iolo Penri
Image caption Alex Clark oedd un o'r tri fu'n pwyso a mesur y cyfrolau Saesneg... 90 ohonyn nhw i gyd! // Alex Clark and his fellow two judges had to read 90 English language volumes before choosing the winners!
Image copyright Iolo Penri
Image caption Llongyfarchiadau i Gareth F Williams, enillydd Llyfr Cymraeg y Flwyddyn 2015. Fe enillodd ei nofel 'Awst yn Anogia' y wobr am Ffuglen Gymraeg y Flwyddyn hefyd // Congratulations to Gareth F Williams, Winner of the Welsh language Book of the Year Award for his novel 'Awst yn Anogia'. The volume also won him the Welsh Language Fiction award
Image copyright Iolo Penri
Image caption Cyfle i bwyso a mesur dyfarniad y beirniaid // A chance to mull over the judges' choices in the Galeri bar