Oriel Llyfr y Flwyddyn 2015 // Pictures: Welsh Book of the Year 2015

  • Cyhoeddwyd

Roedd 'na hen ddisgwyl ymlaen yn Galeri, Caernarfon ar 4 Mehefin i glywed pa gyfrolau Cymraeg a Saesneg fyddai'n cael clod yn seremoni Llyfr y Flwyddyn 2015. Dyma i chi flas o'r noson mewn lluniau. Iolo Penri ydi'r ffotograffydd.

There was great anticipation in Galeri, Caernarfon on 4 June to hear which Welsh and English language volumes would be recognised at the Welsh Book of the Year ceremony. Here's a flavour of the evening in pictures. The photographer is Iolo Penri.

Disgrifiad o’r llun,
Gruff Rhys ymhlith y llenorion disglair yn Galeri // Super Furry Animals frontman Gruff Rhys was nominated in the English Creative Fiction Category for 'American Interior'
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 'na gyfle cyn y seremoni i brynu rhai o'r cyfrolau gafodd eu henwebu // There was an opportunity before the ceremony to purchase some of the nominated books
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y noson ei harwain yn ddeheuig gan ddau wyneb cyfarwydd, y newyddiadurwraig Sian Lloyd a'r actores Ffion Dafis // The proceedings ran smoothly thanks to the expert guidance of Sian Lloyd and Ffion Dafis
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Annes Glyn oedd un o'r tri beirniad fu'n ystyried y cyfrolau Cymraeg eleni // Annes Glyn was amongst the panel of three judging the Welsh language volumes this year
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Tiffany Atkinson enillodd wobr Farddoniaeth Roland Mathias am ei chyfrol 'So Many Moving Parts' // Tiffany Atkinson won the Roland Mathias Poetry prize for her collection 'So Many Moving Parts'
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Rhys Iorwerth yn derbyn ei wobr am y gyfrol farddoniaeth Gymraeg 'Un Stribedyn Bach' // Rhys Iorwerth was delighted to collect the award for his Welsh language poetry volume 'Un Stribedyn Bach'
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Wyneb cyfarwydd enillodd wobr Barn y Bobl. Mi enillodd Saith Oes Efa y Fedal Ryddiaith i Lleucu Roberts yn Eisteddfod Llanelli y llynedd // Lleucu Roberts wins the Welsh language People's Choice Award with Saith Oes Efa, the volume which won her the Prose Medal at the Eisteddfod last year
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Enillydd Gwobr Barn y Bobl yn Saesneg oedd Jonathan Edwards am ei gyfrol farddoniaeth 'My Family and Other Superheroes' // The People's Choice Award for an English language work went to Jonathan Edwards for his volume of poetry 'My Family and Other Superheroes'
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Roedd dwy gyfrol o waith Llŷr Gwyn Lewis wedi eu henwebu, ond 'Rhyw Flodau Rhyfel' ddaeth â gwobr iddo yn y categori Ffeithiol Greadigol // Two of Llŷr Gwyn Lewis's volumes were nominated. He won with 'Rhyw Flodau Rhyfel' in the Welsh language Creative Factual category
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Alex Clark oedd un o'r tri fu'n pwyso a mesur y cyfrolau Saesneg... 90 ohonyn nhw i gyd! // Alex Clark and his fellow two judges had to read 90 English language volumes before choosing the winners!
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Llongyfarchiadau i Gareth F Williams, enillydd Llyfr Cymraeg y Flwyddyn 2015. Fe enillodd ei nofel 'Awst yn Anogia' y wobr am Ffuglen Gymraeg y Flwyddyn hefyd // Congratulations to Gareth F Williams, Winner of the Welsh language Book of the Year Award for his novel 'Awst yn Anogia'. The volume also won him the Welsh Language Fiction award
Ffynhonnell y llun, Iolo Penri
Disgrifiad o’r llun,
Cyfle i bwyso a mesur dyfarniad y beirniaid // A chance to mull over the judges' choices in the Galeri bar