Carcharu gang cyffuriau yn y gogledd

  • Cyhoeddwyd
GangFfynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Dyfarnu'n euog: (O'r ochr chwith uchaf) David Jones, Wayne McKenzie, Simon Roberts, Jason Maddocks-Jones, David Taylor, Laura Roberts, Lyndsey Bradley, Philip Burke

Mae dau ddyn wedi derbyn dedfrydau o 10 mlynedd o garchar am arwain gang oedd yn cyflenwi cocên gwerth degau o filoedd o bunnoedd i ardal Wrecsam.

Yn Llys y Goron Caernarfon fe wnaeth Simon Roberts, 40 oed o Gefn Mawr, a Wayne McKenzie, 40 oed o Fanceinion, gyfaddef i gynllwynio i gyflawni cyffuriau ac i guddio arian yn anghyfreithlon.

Fe wnaeth yr heddlu ddefnyddio teclynnau clustfeinio yn lleoliad busnes Roberts yn 2013.

Cafodd aelodau eraill o'r gang eu carcharu.

Clywodd y llys fod y gyrrwr tacsi, David Taylor, 55 oed o Bentre Gwyn, Wrecsam, yn cludo cyffuriau ar ran y gang, ynghŷd â Philip Burke, o Whiston, Lerpwl.

Cafodd Taylor ei garcharu am chwe blynedd ac wyth mis ac fe gafodd Burke ddedfryd o bum mlynedd a phedwar mis.

Cafodd Burke ei ddal gyda £45,000 yn ei feddiant.

Cynllun soffistigedig

Cafodd David Arfon Jones, 31 oed o Riwabon, a Jason Maddocks-Jones, 35 oed o'r Waun, eu carcharu am chwe blynedd yr un.

Fe gafodd Laura Roberts, 26, o Gefn Mawr, ddedfryd o 18 mis wedi ei gohirio ac fe fydd yn rhaid iddi gyflawni 300 awr o waith di-dâl am adael i'w gŵr ddefnyddio ei manylion banc. Hi oedd yr unig un o'r gang i bledio'n ddi-euog.

Cafodd Lyndsey Bradley, 26, o Lerpwl, ddedfryd o 14 mis wedi ei gohirio, ac fe fydd yn rhaid iddi hithau hefyd gyflawni 300 awr o waith di-dâl am drosedd debyg.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry fod yr achos yn ymwneud â chynllun soffistigedig i ddod a chocên i ogledd Cymru, yn enwedig i ardal Wrecsam, gan gynnig elw mawr i aelodau'r gang.

Dywedodd nad oedd modd mesur effaith y cynllun ar y gymuned.

Disgrifiad o’r llun,
Llys y Goron Caernarfon