Cyn-chwaraewr y Gweilch wedi marw mewn damwain car

Cyhoeddwyd
Jerry CollinsFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Jerry Collins chwarae ar 48 achlysur i'r Crysau Duon

Mae cyn-flaenasgellwr y Gweilch a Seland Newydd Jerry Collins wedi marw mewn damwain car yn Ffrainc, yn ôl Gweinyddiaeth Materion Tramor Seland Newydd. Bu farw ei bartner Alana yn y ddamwain hefyd.

Fe dreuliodd Collins, oedd yn 34 oed, ddau dymor gyda'r Gweilch rhwng 2009-2011. Fe gafodd ei gap cyntaf i'w wlad yn 2001 gan chwarae ar 48 achlysur i'r Crysau Duon.

Dywedodd y Gweilch ar wefan Twitter fod y tîm yn cydymdeimlo gyda theulu Jerry Collins a'i bartner, ac yn enwedig gyda'u merch fach Ayla sydd mewn cyflwr difrifol yn dilyn y ddamwain.

Yn ôl y Crysau Duon mewn datganiad ar wefan Twitter, dywedodd y tîm eu bod wedi eu "dychryn a'u tristau" gan y newyddion.

Sioc

Ar raglen Dylan Jones ar BBC Radio Cymru fore dydd Gwener, fe ddisgrifiodd cyn-asgellwr Cymru Shane Williams ei sioc wrth glywed y newyddion am farwolaeth Jerry Collins. Bu'r ddau'n cyd chwarae gyda'i gilydd i'r Gweilch.

Dywedodd: "Roedd e'n fachgen ffein. Ar y cae roedd yn gawr, yn galed ac yn taclo'n galed, ac yn chwaraewr caled iawn. Ond bant o'r cae, os ofynnwch chi i bawb oedd yn adnabod Jerry - roedd e'n fachgen ffein.

"Wastad yn gwenu, a wastad gydag amser i bawb - i'r chwaraewyr gyda phrofiad a hefyd i'r chwaraewyr mwy ifanc oedd yn dod trwodd hefyd. Mae'n dal yn sioc i'r bois."

'Gwir arwr rygbi'

Ychwanegodd Shane Williams: "Roedd yn un o'r chwaraewyr gorau dwi wedi ei wynebu. Roedd yn un o'r chwaraewyr mwyaf caled dwi wedi ei chwarae yn ei erbyn - wastad yn rhoi 100% ar y cae ac ar y cae ymarfer hefyd, a phob tro roeddwn yn ei wynebu neu chwarae gyda fe, roedd yn chwarae'n dda.

"Dim ond rhyw fis yn ôl roeddwn i'n siarad gyda Jerry ac fe ddywedodd ei fod yn mwynhau mas yn Ffrainc - roedd teulu gyda fe, a babi bach gyda fe, ac roedd yn edrych ymlaen am y dyfodol."

Dywedodd mewnwr Cymru a'r Gweilch Rhys Webb bod yn newyddion am farwolaeth "gwir arwr rygbi" yn "ofnadwy".

Roedd Collins, gafodd ei ddisgrifio fel 'Jonah Lomu y blaenwyr' gan gyn-fewnwr Lloegr Matt Dawson, wedi bod yn chwarae i Narbonne yn Ffrainc ers mis Ionawr eleni.

'Colled enfawr'

Roedd dau gapten Cymru ymysg y nifer i dalu teyrnged i'r gŵr gafodd ei ddisgrifio gan y Gweilch fel un o "gewri'r gêm".

Dywedodd gapten Cymru Sam Warburton ar Twitter: "Colled enfawr. Roedd yn ysbrydoliaeth i lawer o chwaraewyr ifanc wrth dyfu i fyny, gan gynnwys fi."

Ychwanegodd y cyn-gapten Ryan Jones: "Mewn sioc ac wedi digalonni i glywed y newyddion trasig am Jerry Collins a'i bartner. Mae'n meddyliau a'n gweddïau gyda'i deulu."

Dywedodd ei hyfforddwr yn ystod ei amser â'r Gweilch, Sean Holley: "Mae'n newyddion trychinebus. Roeddwn i'n siarad am Jerry neithiwr mewn nosol elusennol, ac am rai o'i antics yn ei amser gyda'r Gweilch. Roedd llawer gariad tuag ato yn ystod ei ddwy flynedd gyda'r rhanbarth."

Mewn datganiad, dywedodd y Gweilch: "Roedd pawb yn y clwb wedi'u digalonni i glywed y newyddion trasig. Mae ein meddyliau nawr gyda'u merch, Ayla. Fe gafodd Jerry effaith enfawr yn ystod ei amser byr yng nghrys y Gweilch, ac fe wnawn ni oll ei fethu."