Tân 'dychrynllyd' Pen-y-bont bellach dan reolaeth

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Mae llygad-dystion wedi clywed silindrau nwy yn ffrwydro

Mae tan difrifol ar safle ailgylchu ym Mhen-y-bont bellach dan reolaeth, ar ôl i dros 60 o ddiffoddwyr gael eu galw i'r digwyddiad.

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ei alw i Stad Ddiwydiannol Brynmenyn am 09:00 bore Gwener.

Roedd dros 1,000 o silindrau nwy ar y safle ac roedd rhaid i weithwyr adael adeiladau cyfagos ar y stad, ond does dim adroddiadau bod unrhyw un wedi cael niwed.

Dywedodd y gwasanaethau brys eu bod wedi llwyddo i ddiogelu'r silindrau erbyn hyn.

Dywedodd un llygad-dyst, James Burt, fod y mwg a'r gwres yn "ddychrynllyd".

"Mae lonydd wedi cau ac mae posib clywed y silindrau nwy yn ffrwydro," dywedodd Mr Burt, sy'n berchen Ogmore Vale Bakery.

Ffynhonnell y llun, Paul Sayce
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd un tyst bod y mwg a'r gwres yn "ddychrynllyd"
Ffynhonnell y llun, EllisGriffiths2
Disgrifiad o’r llun,
Roedd dros 1,000 o silindrau nwy yn cael eu cadw ar y safle ailgylchu

Dywedodd Cyngor Sir Pen-y-bont eu bod yn cynorthwyo'r gwasanaethau brys gyda'r digwyddiad ar stad Brynmenyn.

"Mae ffyrdd cyfagos ar agor, gan gynnwys yr A4065, ond does dim mynediad i'r stad ddiwydiannol am y tro ac mae rhai cyfyngiadau ar y gylchfan y tu allan i fynediad y stad," meddai llefarydd.

"Bydd safle ailgylchu Brynmenyn ar gau am weddill y dydd a dylai unrhyw un sydd eisiau cael gwared ar wastraff ddefnyddio safleoedd Tythegston neu Heol Ty Gwyn ym Maesteg."

Roedd criwiau o Ben-y-bont, Pontycymer, Pencoed, Gilfach Goch, Mynydd Cynffig a'r Barri yn delio gyda'r tân.

Cafodd Maes Awyr Caerdydd wybod am y mwg trwchus sydd yn yr ardal, oherwydd pryder y gallai effeithio ar awyrennau yn teithio i'r maes awyr.

Ffynhonnell y llun, James Burt
Disgrifiad o’r llun,
Roedd rhaid i weithwyr ar y stad ddiwydiannol adael y safle
Ffynhonnell y llun, Ellis griffiths
Disgrifiad o’r llun,
Mae trigolion lleol yn cael eu hannog i gau ffenestri oherwydd y mwg trwchus o'r safle