BBC Cymru Fyw

Ar lan y môr...

Published
Mae gwyliau'r haf wedi dechrau i lawer iawn o ddarllenwyr Cymru Fyw, felly, beth am drip bach i lan y môr ?
Trwy garedigrwydd Archifau Morgannwg dyma olwg yn ôl ar hafau'r gorffennol ar rai o draethau'r De.
image copyrightArchifau Morgannwg
image captionY siarabángs yn brysur ger Bae Whitmore, Y Barri yn y 30au
image copyrightArchifau Morgannwg
image captionEgwyl ar draeth Ynys y Barri yn 1910
image copyrightArchifau Morgannwg
image captionFfair Porthcawl ar ddechrau'r 60au
image copyrightArchifau Morgannwg
image captionAmser i orffwys yn Rest Bay, Porthcawl
image copyrightArchifau Morgannwg
image captionRoedd y mulod yn atyniad poblogaidd yn Ynys y Barri am ddegawdau
image copyrightArchifau Morgannwg
image captionTeulu'n mwynhau eu hunain ym Mro Morgannwg yn y 60au
image copyrightArchifau Morgannwg
image captionRest Pay, Porthcawl tua 80 mlynedd yn ôl
image copyrightArchifau Morgannwg
image captionYnys y Barri yn yr 1920au
image copyrightArchifau Morgannwg
image captionPier Penarth ar droad yr 20fed Ganrif
image copyrightArchifau Morgannwg
image captionY plant yn mwynhau yng nghysgod Pafiliwn Porthcawl yn y '30au
image copyrightArchifau Morgannwg
image captionPier Penarth
image copyrightArchifau Morgannwg
image captionBae Rotherslade, Abertawe yn nechrau'r 60au
image copyrightArchifau Morgannwg
image captionTraeth Aberogwr, Penybont-ar-Ogwr y 1979
image copyrightArchifau Morgannwg
image captionRoedd Penarth yn gyrchfan boblogaidd ar droad y ganrif