Ar lan y môr...

Mae gwyliau'r haf wedi dechrau i lawer iawn o ddarllenwyr Cymru Fyw, felly, beth am drip bach i lan y môr ?

Trwy garedigrwydd Archifau Morgannwg dyma olwg yn ôl ar hafau'r gorffennol ar rai o draethau'r De.

Image copyright Archifau Morgannwg
Image caption Y siarabángs yn brysur ger Bae Whitmore, Y Barri yn y 30au
Image copyright Archifau Morgannwg
Image caption Egwyl ar draeth Ynys y Barri yn 1910
Image copyright Archifau Morgannwg
Image caption Ffair Porthcawl ar ddechrau'r 60au
Image copyright Archifau Morgannwg
Image caption Amser i orffwys yn Rest Bay, Porthcawl
Image copyright Archifau Morgannwg
Image caption Roedd y mulod yn atyniad poblogaidd yn Ynys y Barri am ddegawdau
Image copyright Archifau Morgannwg
Image caption Teulu'n mwynhau eu hunain ym Mro Morgannwg yn y 60au
Image copyright Archifau Morgannwg
Image caption Rest Pay, Porthcawl tua 80 mlynedd yn ôl
Image copyright Archifau Morgannwg
Image caption Ynys y Barri yn yr 1920au
Image copyright Archifau Morgannwg
Image caption Pier Penarth ar droad yr 20fed Ganrif
Image copyright Archifau Morgannwg
Image caption Y plant yn mwynhau yng nghysgod Pafiliwn Porthcawl yn y '30au
Image copyright Archifau Morgannwg
Image caption Pier Penarth
Image copyright Archifau Morgannwg
Image caption Bae Rotherslade, Abertawe yn nechrau'r 60au
Image copyright Archifau Morgannwg
Image caption Traeth Aberogwr, Penybont-ar-Ogwr y 1979
Image copyright Archifau Morgannwg
Image caption Roedd Penarth yn gyrchfan boblogaidd ar droad y ganrif