Dylanwadu ar ganlyniad arolwg heddlu arfog

  • Cyhoeddwyd
Christopher Salmon
Disgrifiad o’r llun,
Christopher Salmon

Roedd canlyniadau arolwg barn arlein, oedd yn gofyn am farn y cyhoedd am heddweision Dyfed Powys yn cael yr hawl i gario gynnau tra ar 'ddyletswyddau cyffredin', wedi cael ei ddylanwadu gan grŵp ar wefan gymdeithasol.

Roedd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys Christopher Salmon am gael barn pobl ar y mater, felly gofynnodd y cwestiwn mewn holiadur arlein.

Fe wnaeth nifer y pleidleisiau o blaid yr awgrym i gario gynnau gynyddu'n sylweddol ar ôl i'r arolwg gael ei rannu ar dudalen Facebook grŵp One Police UK, sydd gyda 34,000 o ddilynwyr.

Dywedodd Mr Salmon bod hi'n amlwg fod angen "mwy o ymgynghoriad cyhoeddus" ar y mater.

Ymatebion

Fe ddaeth 7,706 o ymatebion i'r arolwg, gyda 61% o blaid gweld heddweision Heddlu Dyfed Powys yn cario gynnau.

Ar 27 Ebrill, pan wnaeth One Police UK gyhoeddi'r arolwg ar eu safle, roedd tua 2,500 o blaid yr awgrym.

Cafodd tudalen One Police UK ei sefydlu yn dilyn llofruddiaeth dau swyddog o'r heddlu ym Manceinion.

Mae gan Heddlu Dyfed Powys 74 o swyddogion sydd yn cario gynnau ar batrôl o ddydd i ddydd.

Mae Mr Salmon nawr yn bwriadu edrych ar ffyrdd o wella arolygiadau barn ar-lein ac edrych ar ffyrdd eraill o fesur barn y cyhoedd.

Ffynhonnell y llun, Heddlu'r Alban
Disgrifiad o’r llun,
Roedd penderfyniad Heddlu'r Alban i gyfyngu swyddogion arfog i ddigwyddiadau lle'r oedd arfau'n cael eu defnyddio gan ddrwgweithredwyr wedi ysgogi cynnal yr arolwg gan Christopher Salmon