Syr Tom Jones: Dathlu pen-blwydd yn 75

  • Cyhoeddwyd
Tom JonesFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Daeth Tom Jones yn gyfaill i Elvis ar ôl i'r ddau gyfarfod yn 1965. Priscilla Presley sydd rhwng y ddau yn y llun.

Wrth i Syr Tom Jones ddathlu ei ben-blwydd yn 75 ddydd Sul, mae'r canwr enwog o Bontypridd yn dal mor boblogaidd ag erioed.

Ers pan gafodd ei gân It's Not Unusual ei rhyddhau yn 1965, hyd at ei waith fel beirniad ar raglen The Voice ar BBC One, mae'r Cymro wedi denu cefnogwyr ar hyd y degawdau. Ond beth sydd yn golygu ei fod yn dal mor boblogaidd hyd heddiw? Fe ofynnon ni i nifer o Gymry cerddorol am ei apêl bythol-wyrdd.

Mae Iestyn George, cyn-newyddiadurwr gyda chylchgrawn cerddorol yr NME yn ei ddisgrifio fel "un o sêr olaf ei gyfnod sydd wedi cadw ei hygrededd".

Wrth ddisgrifio ymddangosiad cyntaf Tom Jones ar The Voice, dywedodd Iestyn George: "Pan wnaeth Tom droi i fynny, roeddech chi'n meddwl 'sut mae hyn yn mynd i weithio?' ac 'fe allai hyn fod chydig yn embarrassing".

"Ond mae'n un o'r cyfleoedd prin hynny lle mae pobl wedi cael cyfle i weld ei gymeriad go iawn ac mae pobl wedi ei hoffi yn fwy am hynny, yn fwy nag erioed."

"Mae wedi treulio cyfnodau hir o'i fywyd oddi cartref, ond fyddai na ddim camddealltwriaeth am o ble mae o'n dod."

"I mi, os nad ydych chi'n wreiddiol neu go iawn, mae jyst yn nawddoglyd", meddai.

Disgrifiodd Iestyn George Syr Tom Jones fel canwr "gwirioneddol broffesiynol. Does dim ochrau iddo fo - gefn llwyfan neu ar flaen y llwyfan - does dim cogio bod yn neb arall."

Disgrifiad o’r llun,
Y dyn ei hun, yn 75 ddydd Sul

Yn ôl DJ BBC Radio Cymru a Radio One Huw Stephens, er bod Syr Tom wedi ail-greu ei ddelwedd ar sawl achlysur "y fo wastad ydi Tom Jones, yr un dyn, yr un llais, drwy gydol ei brosiectau."

Ychwanegodd: "Dyw e ddim ofn trio pethau a gweithio gyda chynhyrchwyr newydd, a hefyd i ganu'r caneuon hynny yr oedd yn ei ganu'n fachgen ym Mhontypridd."

"Rwy'n credu ei fod e wastad yn dod nôl i'r llais. Fe allwch ddweud nad yw e'n awchu am enwogrwydd, fe allwch ddweud ei fod yn ddyn neis iawn ac mae'n rhaid iddo ganu."

Disgrifiad o’r llun,
Y DJ Huw Stephens

Mae un o gyn-gystadleuwyr rhaglen The Voice o dde Cymru, Ragsy, yn adlewyrchu barn Iestyn George am y canwr enwog.

"Wrth siarad ag o, rydych chi'n anghofio pwy ydi o a beth mae wedi ei gyflawni. Mae swyn dyn o'r cymoedd yn dod drwodd", meddai'r canwr o Aberdâr.

"Y tro cyntaf i mi ei gyfarfod...un funud roeddwn i'n meddwl 'Tom Jones ydi o, cymeriad chwedlonol byw, ffigwr eiconig. Ond o fewn ychydig funudau roedden ni'n ddau Gymro yn trafod geiriau fel 'cwtch'.

"Ei swyn rhyfeddol yw'r peth cyntaf ac yn a wrth gwrs ei dalent anhygoel o gael llais fel 'na."

Disgrifiad o’r llun,
Ragsy, o Aberdâr - cystadleuydd ar The Voice

Bydd Syr Tom yn dathlu ei garreg filltir gyda pherfformiad yn Nenmarc ar y noson cyn ei benblwydd, a chyngerdd arall yng Ngwlad yr Iâ y diwrnod canlynol.

Dywedodd Kim Howells, cyn-Aelod Seneddol Pontypridd: "Mae'n rhaid mae fe yw'r Cymro enwocaf sydd wedi bod erioed.

"Pan roeddwn i'n weinidog tramor roeddwn yn teithio i bob rhan o'r byd, a lle bynag yr oeddwn yn mynd gan ddweud fy mod o Gymru, roedd pobl yn dweud 'Tom Jones'."

Ychwanegodd Mr Howells: "Rwy'n credu roedd yn canu caneuon gwahanol, ond roedd yn eu canu bron fel canwr y blues ac fe wnaeth hyn aros gyda fe. Fe wnaeth y gallu yna i ganu gyda swing aros gyda fe ac ychwanegu pwysau i beth bynnag yr oedd yn ei ganu.

"Roedd ei gân gyntaf, It's Not Unusual, yn gân catchy iawn. Roedd ganddo ryw fath o rym anifeilaidd yn y ffordd yr oedd yn canu, y ffordd roedd yn symud, ychydig fel Elvis. Rwy'n credu fod y genhedlaeth gyntaf yna o ffans wedi aros gyda fo.

"Rwy'n credu ei fod wedi rheoli ei yrfa yn ddoeth iawn hefyd. Doedd o byth yn mentro i feysydd oedd yn gywilydd iddo fo".

Oes na unrhyw arwydd felly fod Tom Jones yn arafu wrth gyrraedd ei benblwydd yn 75?

"Dwi'n credu y bydd yn canu hyd nes y bydd farw", meddai Huw Stephens. "Mae ganddo ethos o waith caled ac rwy'n credu y bydd yn canu hyd y diwedd."