Oedi wrth godi bandstand Aberystwyth

  • Cyhoeddwyd
DarlunFfynhonnell y llun, ARALL
Disgrifiad o’r llun,
Darlun artist o'r adeilad newydd

Bydd y gwaith o adeiladu bandstand gwerth £1.2m ar y promenâd yn Aberystwyth yn cael ei gwblhau ddeufis yn hwyrach na'r disgwyl.

Cafodd yr adeilad gwreiddiol, oedd ar y safle ers 1935, ei ddymchwel ym mis Ionawr a'r gobaith oedd y byddai'r bandstand newydd ar agor erbyn mis Awst.

Ond mae'r adeiladwyr wedi egluro fod problemau gyda thywydd gwael, llanw uchel a cheblau tanddaearol yn gyfrifol am yr oedi.

Mae disgwyl i'r adeilad fod yn barod erbyn diwedd mis Hydref.

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr adeilad gwreiddiol ei ddymchwel yn gynharach eleni