Pwy yw'r dadi?

  • Cyhoeddwyd

Sul y Tadau dyma gyfle i ddarllenwyr Cymru Fyw 'nabod tadau rhai o enwogion Cymru. 'Dych chi'n gwybod pwy yw plant adnabyddus y dadis yma?

Ydych chi'n gweld hwn yn debyg i rhywun?
Disgrifiad o’r llun,
Ydych chi'n gweld Iolo yn debyg i rhywun?

Dyma'r cyntaf, a mae mab enwog Iolo yr un ffunud ag ef. A dweud y gwir, mi fydden ni yn 'beep' pechu petaen ni yn rhoi cliw i chi pwy yw e.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Cerwyn yn ffermwr ffodus iawn. Mae ganddo syniad go dda sut dywydd fydd hi!

Cerwyn yw hwn, a mae'n dad i wyneb cyfarwydd iawn i wylwyr S4C. Mae ei ferch ar y sgrîn boed law neu hindda.

Disgrifiad o’r llun,
Mae angen sbectol haul ar Frank gan fod ei fab yn disgleirio mor aml!

Mae gan Frank gyfenw addas iawn o gofio beth mae ei fab enwog yn ei wneud!

Disgrifiad o’r llun,
Ydy Dafydd yn dysgu wrth adrodd straeon a chanu?

Mae 'na wên braf ar wyneb Dafydd fel sydd yna ar wyneb ei ferch, a hynny er bod rhai o'i disgyblion iaith yn rhoi cur pen iddi hi ar adegau!

Disgrifiad o’r llun,
Pwy yw Cyw o fab Ieuan?

Mae Ieuan wrth ei fodd chwythu ei drwmped am lwyddiant ei fab. Bellach mae'n gorfod ei ddilyn o Steddfod i Steddfod

Disgrifiad o’r llun,
Gwilym, ond pwy yw ei fab swynol?

Nawr, dyma Gwilym. Mae 'na sôn ei fod e'n cerdded yn bell i glywed ei fab enwog yn canu.

Disgrifiad o’r llun,
Oes gyda chi unrhyw syniad pwy yw merch adnabyddus Huw, blantos?

Dyma Huw, a newydd hedfan y nyth mae ei gyw bach ef...

Disgrifiad o’r llun,
Mae Norman yn un sy'n dilyn y llwybr canol

Ac yn olaf, Norman sydd yn hynod falch o'i fab meddygol sydd wedi profi llwyddiant ac enwogrwydd mewn maes arall hefyd.