BBC Cymru Fyw

Pwy yw'r dadi?

Published
Sul y Tadau dyma gyfle i ddarllenwyr Cymru Fyw 'nabod tadau rhai o enwogion Cymru. 'Dych chi'n gwybod pwy yw plant adnabyddus y dadis yma?
image captionYdych chi'n gweld Iolo yn debyg i rhywun?
Dyma'r cyntaf, a mae mab enwog Iolo yr un ffunud ag ef. A dweud y gwir, mi fydden ni yn 'beep' pechu petaen ni yn rhoi cliw i chi pwy yw e.
Pwy yw mab enwog Iolo? Cliciwch i weld.
image captionMae Cerwyn yn ffermwr ffodus iawn. Mae ganddo syniad go dda sut dywydd fydd hi!
Cerwyn yw hwn, a mae'n dad i wyneb cyfarwydd iawn i wylwyr S4C. Mae ei ferch ar y sgrîn boed law neu hindda.
image captionMae angen sbectol haul ar Frank gan fod ei fab yn disgleirio mor aml!
Mae gan Frank gyfenw addas iawn o gofio beth mae ei fab enwog yn ei wneud!
image captionYdy Dafydd yn dysgu wrth adrodd straeon a chanu?
Mae 'na wên braf ar wyneb Dafydd fel sydd yna ar wyneb ei ferch, a hynny er bod rhai o'i disgyblion iaith yn rhoi cur pen iddi hi ar adegau!
image captionPwy yw Cyw o fab Ieuan?
Mae Ieuan wrth ei fodd chwythu ei drwmped am lwyddiant ei fab. Bellach mae'n gorfod ei ddilyn o Steddfod i Steddfod
image captionGwilym, ond pwy yw ei fab swynol?
Nawr, dyma Gwilym. Mae 'na sôn ei fod e'n cerdded yn bell i glywed ei fab enwog yn canu.
image captionOes gyda chi unrhyw syniad pwy yw merch adnabyddus Huw, blantos?
Dyma Huw, a newydd hedfan y nyth mae ei gyw bach ef...
image captionMae Norman yn un sy'n dilyn y llwybr canol
Ac yn olaf, Norman sydd yn hynod falch o'i fab meddygol sydd wedi profi llwyddiant ac enwogrwydd mewn maes arall hefyd.