Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr: Adroddiad damniol arall

  • Cyhoeddwyd
Betsi Cadwaladr

Mae mwy o fanylion wedi dod i'r amlwg am yr argyfwng sy'n wynebu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a gafodd ei roi dan fesurau arbennig ddydd Llun.

Mae adroddiad sydd newydd ei gyhoeddi yn dweud fod cadeirydd y bwrdd wedi disgrifio "diwylliant o fiwrocratiaeth a bwlio".

Mae'r ddogfen, gan gyn bennaeth y GIG yng Nghymru Ann Lloyd, a gafodd ei pharatoi ym mis Mawrth yn rhan o ymdrechion gweinidogion Cymru i wella perfformiad y bwrdd.

Mae hi hefyd yn codi pryderon ariannol ac yn rhybuddio bod angen "ymdrech enfawr" i wneud y newidiadau sydd eu hangen.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, fod yr adroddiad wedi bod yn "hollbwysig" yn y penderfyniad i roi'r bwrdd iechyd dan fwy o reolaeth uniongyrchol Llywodraeth Cymru.

Pryderus iawn

Yn y ddogfen, wrth grynhoi barn cadeirydd y bwrdd, Peter Higson, mae Ms Lloyd yn dweud: "Roedd yn bryderus iawn am y diffyg creadigrwydd o fewn y sefydliad ac yn ystyried bod gan y sefydliad, ddiwylliant o fwlio, ei fod yn anhyblyg, ac yn rhy fiwrocrataidd."

Mae'r adroddiad hefyd yn disgrifio cyfres o broblemau clinigol, sefydliadol, rheolaethol ac ariannol. "Bydd yn cymryd ymdrech enfawr ar ran y tîm gweithredol cyfan i alluogi'r sefydliad i wella," meddai.

Daeth y penderfyniad i osod bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr dan fesurau arbennig yn fuan ar ôl adroddiad ar wahân, a gyhoeddwyd yn ystod mis Mai, a ganfu'r "cam-drin sefydliadol" ar ward iechyd meddwl Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd, Sir Ddinbych.

Yn ei hadroddiad, mae Ann Lloyd yn dweud "mae llawer iawn o waith angen ei wneud o hyd er mwyn dod â'r gwasanaethau (iechyd meddwl) at y safon ofynnol".