Cyfarfod yn trafod cynlluniau fferm solar ger Talysarn

  • Cyhoeddwyd
SolarFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i gynlluniau ar gyfer y fferm solar gael eu cyflwyno ddiwedd y mis

Fe fydd ymgyrchwyr yn erbyn cynllun creu fferm solar yng Ngwynedd yn cynnal cyfarfod cyhoeddus nos Fercher.

Mae'r cynlluniau ar gyfer dros 9,000 o baneli solar ar Fferm Parc ger Talysarn, Dyffryn Nantlle, i fod i gael eu cyflwyno i'r cyngor erbyn diwedd y mis.

Eisoes mae ymgyrchwyr wedi dweud eu bod yn poeni am effaith weledol y paneli mewn ardal o ddiddordeb hanesyddol.

Dywedodd llefarydd ar ran asiantau Wardell Armstrong: "Bydd yr ymgyrchwyr yn trafod y cynigion yn Neuadd Bentref Carmel am 19:30 nos Fercher".