Lagŵn £1bn Bae Abertawe: 'Gobaith newydd,' medd cwmni

  • Cyhoeddwyd
LagŵnFfynhonnell y llun, TLP
Disgrifiad o’r llun,
Fe allai morglawdd hyd at chwe milltir o hyd gael ei adeiladu yn y môr ger Abertawe

Fe allai adeiladu lagŵn gwerth £1 biliwn ym Mae Abertawe fod yn gychwyn math newydd o ddiwydiant ym Mhrydain.

Mae cwmni Tidal Lagoon Power (TLP) wedi dweud bod penderfyniad Llywodraeth y DU i symud ymlaen gyda'r cynllun yn "drobwynt" a bod gobeithion eisoes am bum lagŵn arall ar arfordir gorllewinol y DU.

Gyda'i gilydd byddan nhw'n cyfrannu 8% o drydan y DU ac yn werth £27bn i economi'r DU erbyn 2027.

Hefyd mae gobeithion y bydd y dechnoleg yn cael ei hallforio.

Mae Mark Shorrock, prif weithredwr TLP, wedi canmol creu "pwerdy Cymreig" yn ardal Abertawe.

Calon

Mae cefnogaeth yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd i'r prosiect ym Mae Abertawe yn golygu llawer mwy na chynhyrchu ynni gwyrdd er bod hynny'n arwyddocaol ynddo'i hun.

Maen nhw'n gobeithio y bydd y morlyn cyntaf yn y byd a wnaed ac a adeiladwyd gan ddyn i gynhyrchu trydan yn gychwyn diwydiant newydd ar gyfer y DU gyda Chymru wrth galon y diwydiant.

Os bydd y lagŵn yn llwyddiannus, gallai droi Cymru'n ganolbwynt y diwydiant cynhyrchu tyrbinau a allai greu nifer o swyddi tymor hir.

Mae'n bosib iawn y bydd o leiaf hanner y cytundebau ar gyfer lagŵn Bae Abertawe yn mynd i gwmnïau Prydeinig.

Dywedodd Dirprwy Brif Weithredwr Renewable UK, Maf Smith: "Mae'r newyddion heddiw yn nodi dechrau ar ddiwydiant hollol newydd ym Mhrydain, un fydd ar flaen y gad yn y byd technoleg arloesol modern."

Pris y trydan

Mae TLP yn parhau i drafod pris gwarantedig y trydan fydd yn cael ei gynhyrchu gyda Llywodraeth y DU.

Os bydd popeth yn mynd i yn iawn, bydd y gwaith adeiladu yn dechrau fis Mawrth nesaf ac fe fydd y lagŵn yn barod yn 2018.

Eisoes mae'r lagŵn yng nghynlluniau Trysorlys y DU, Llywodraeth Cymru a'r Comisiwn Ewropeaidd.

Dywedodd Cyngor Abertawe eu bod yn falch iawn.

Yn ogystal â chreu 1,800 o swyddi adeiladu gwerth £500m dros dair blynedd i'r economi leol, meddai llefarydd, fe fyddai'r rhanbarth dinesig "yn gwneud ei farc ar lwyfan y byd".

'Byd-eang'

Dywedodd arweinydd y cyngor Rob Stewart y byddai'n arwain at "greu marchnad allforio newydd yn Abertawe ar stepen ein drws".

"Gallai'r lagŵn olygu bod Abertawe â statws byd-eang oherwydd y prosiect arloesol a chynaliadwy," meddai.

Mae'r sefydliad sy'n gyfrifol am hyfforddi adeiladwyr (CITB) wedi croesawu'r penderfyniad gan fod TLP yn addo y bydd 50% o'r gwariant cyfalaf ar gyfer y morlyn yng Nghymru.