Cyffuriau: Mynnu ymchwiliad i 'sgandal'

  • Cyhoeddwyd
llys y goron caernarfon

Bydd barnwr yn ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Cartref yn galw am ymchwiliad i'r "sgandal" o sut y gwnaeth gwerthwr cyffuriau barhau i wneud hynny i'r gell yn y carchar.

Roedd y Barnwr Niclas Parry yn siarad yn Llys y Goron Caernarfon wedi i reithgor gal Paul Williams o Fangor yn euog o gynllwynio i gyflenwi cocên a heroin, ac o gynllwynio i ddod â ffôn symudol i mewn i Garchar Dovegate yn Sir Stafford. Dywedodd wrth y rheithgor:

"Fe fyddwch chi, a'r cyhoedd yng ngogledd Cymru, yn bryderus bod mater mor ddifrifol â hyn wedi gallu cael ei baratoi o gell carchar.

"Mae gan y cyhoedd yr hawl i gredu os oes drwgweithredwr yn cael ei ddedfrydu i garchar fe ddaw taw ar y troseddu ac fe fydd y niwed i'r gymuned yn peidio.

"Mae'r ffaith bod Paul Williams wedi gallu gwneud hyn unwaith yn ddigon annerbyniol. Mae'r ffaith ei fod wedi cael ei ddedfrydu, mynd yn ôl i'r carchar a gwneud hynny drachefn yn ddim llai na sgandal."

Daeth ei sylwadau ar ddiwedd achos pan gafwyd Williams, o Ffordd Belmont ym Mangor, dyn arall a dwy fenyw hefyd yn euog o gynllwynio i gyflenwi cyffuriau.

Bu trefniadau diogelwch tynn yn ystod yr achos, gyda'r diffinyddion ync ael eu cludo i'r llys yng Nghaernarfon mewn confoi arfog bob dydd.

Cafodd dedfrydu'r pedwar ei ohirio.

Yn ystod yr achos, fe welodd y rheithgor gofnodion o 60 o rifau ffôn a gipiwyd o gell Williams yng Ngharchar Dovegate. Cafwyd hyd i un ffôn symudol wedi'i guddio yng nghefn set deledu, ac un arall y tu mewn i chwaraewr DVD.