Cwest Milwyr y Bannau: Marw wrth 'rasio yn erbyn y cloc'

Cyhoeddwyd
MilwyrFfynhonnell y llun, MOD/PA
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw James Dunsby, Edward Maher a Craig Roberts ym mis Gorffennaf 2013

Clywodd cwest bod un o dri milwr, fu farw wedi ymarferiad yr SAS ym Mannau Brycheiniog, wedi ei daro'n wael ar ôl dechrau rhedeg i geisio gorffen yr ymarferiad o fewn terfyn amser.

Roedd y Corporal James Dunsby "rhwng rhedeg a cherdded yn sydyn" ar ran olaf yr ymarferiad 16 milltir ym mis Gorffennaf 2013.

Bu farw'r milwr a dau arall, yr Is-gorporal Craig Roberts, 24, o Fae Penrhyn, a'r Is-gorporal Edward Maher, o orboethi ar un o ddiwrnodau poetha'r flwyddyn.

Roedd disgwyl i'r tymheredd gyrraedd 27C (80.6F) ac fe ddioddefodd y Corporal Dunsby, 31, oTrowbridge, sir Wiltshire, o effeithiau gwres wrth iddo ddod lawr o Ben y Fan.

Rhedeg

Ddydd Llun fe ddywedodd milwr arall, a elwir yn 4Y, wrth y cwest yn Solihull ei fod o a'r Corporal Dunsby wedi arwain bob yn ail wrth iddyn nhw ddringo mynydd ucha' de Cymru.

Ychwanegodd fod y Corporal Dunsby yn ymddangos "wedi blino" ond ei fod wedi cyflymu ar y llethrau.

"Y tro diwetha' i mi weld James oedd pan aethon ni dros Ben y Fan a dod lawr yr ochr arall," meddai.

"Fe redodd e yn ei flaen, gan ddweud y gallai orffen mewn pryd. Fe ddywedais i wrtho 'Mae'n ddrwg gen i, alla'i ddim cynnal y cyflymder yna' a dyna'r tro diwetha' i mi ei weld."

Dywedodd llygad dyst arall, un o griw meddygol y fyddin a oedd yn cael ei adnabod fel 1J yn y llys, fod y Corporal Dunsby wedi cael ei gario oddi ar y llethrau i faes parcio ar yr A470.

Roedd y milwr yn anymwybodol, meddai, a ddim yn ymateb i unrhyw ymgais i siarad ag e.

Salwch gwres

"Roedd e'n mwmian," meddai. "Doedd o ddim yn siarad yn glir, roedd yn amlwg ei fod yn diodde' o salwch gwres."

Bu farw'r Corporal Dunsby yn Ysbyty'r Frenhines Elizabeth yn Birmingham ar 30 Gorffennaf, 2013. Roedd ei organau wedi methu ac roedd yn diodde' o orboethi.

Clywodd y cwest hefyd nad oedd un o'r tîm meddygol na hyfforddwr y fyddin wedi darllen dogfen y Weinyddiaeth Amddiffyn oedd yn cynnwys canllawiau ar salwch gwres cyn dechrau'r ymarferiad.

Mae'r cwest yn parhau.