Perchennog clwb rygbi 'ddim yn gymwys'

  • Cyhoeddwyd
Y Gnoll
Disgrifiad o’r llun,
Y Gnoll, cartref clwb rygbi Castell Nedd

Mae barnwr yn yr Uchel Lys wedi penderfynu nad yw perchennog clwb rygbi Castell-nedd, Geraint Hawkes, yn gymwys i fod yn gyfarwyddwr cwmni.

Ddydd Mawrth cyhoeddwyd dyfarniad y barnwr yn dilyn gwrandawiad tri diwrnod ym mis Mawrth eleni lle cafodd honiadau eu gwneud yn erbyn Mr Hawkes a'i fam Janis Hawkes.

Yn y dyfarniad llawn, mae'r barnwr yn dweud nad oedd yn credu fod tystiolaeth Mr Hawkes ar sawl mater wedi bod yn gredadwy.

Bydd gwrandawiad pellach ym mis Gorffennaf i bennu hyd gwaharddiad y ddau rhag bod yn gyfarwyddwyr.

Ymhlith y cyhuddiadau yn erbyn Mr Hawkes a'i fam mae:

Eu bod wedi cyflwyno cofnodion ariannol camarweiniol am ei gwmni FG Hawkes (Western) Limited rhwng 1 Mai 2008 a 31 Gorffennaf 2009;

Eu bod wedi cyflwyno cofnodion ffug i Wasanaeth Refeniw Ei Mawrhydi parthed Treth ar Werth rhwng Ebrill 2010 ac Ebrill 2011gan ddatgan £1.5 miliwn o ddiffyg;

Eu bod wedi achosi i'r cwmni dorri sawl cytundeb mewn perthynas â gwasanaeth gan Barclays Sales Finance gan arwain at BSF yn colli oddeutu £900,000.

Fe ddaw'r cyfan wrth i gefnogwyr clwb rygbi Castell-nedd bryderu am ddyfodol eu clwb. Maen nhw wedi gofyn i Undeb Rygbi ymyrryd wrth geisio datrys pwy yw gwir berchennog y clwb.

Yn y gorffennol mae Geraint Hawkes wedi dweud nad ydy o bellach yn ymwneud gyda'r clwb. Ond mae BBC Cymru yn deall bod trefniant i drosglwyddo'r berchnogaeth i Mike Cuddy, dyn busnes lleol, ddim wedi ei arwyddo eto.