Y Cymry sy'n uno'r byd

  • Cyhoeddwyd
Nathan TrevettFfynhonnell y llun, Nathan Trevett

Chwalu ffiniau yw nod prosiect arbennig yng Nghaerdydd sy'n ceisio dod a phobl o wahanol ddiwylliannau ynghyd. Y cerddor Nath Trevett sy'n sôn wrth Cymru Fyw am yr her o'u blaenau.

Caerdydd yn uno ffiniau cerddorol

Mae'r Prosiect 'Songs for Sanctuary' wedi ei anelu tuag at gymuned a chyfryngau sefydlog Caerdydd - a'i bwrpas yw i gyfathrebu profiadau ffoaduriaid a cheiswyr lloches i bobl mewn ffordd gadarnhaol.

Rydym wedi cyd-weithio gydag ychydig o ffoaduriaid sy'n ddiolchgar ac yn hapus gyda'r hyn yr ydym ni'n ei wneud drostyn nhw.

Wythnosau yn ôl, perfformiais i a nifer o wahanol gerddorion, mewn cyngerdd arbennig "Music without Borders", lle wnaethon ni gyhoeddi y bydd yna gyngerdd fawr yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd ar Fehefin 19. Roedd "Music without Borders" wedi ei gynnal i annog nifer o actiau a phobl o ddiwylliannau gwahanol i ddangos eu talentiau, yn amrywio o gerdd gwerin, pop, dawnsio bol ag ati.

Disgrifiad o’r llun,
Dod a'r bdy ynghyd yw nod "Songs for Sanctuary"

Joio Jamio

Rydym hefyd wedi cynnal ambell i noson jamio yn Stiwdio'r Musicbox lle ry'n ni y gwahodd ceiswyr lloches a phobl eraill i ddod â'u hofferynnau gyda nhw a jyst jamio gyda'n gilydd.

Ro'n i wedi meddwl y byddai hi fel noson werin lle mae pawb yn chwarae caneuon ac yn dawnsio gwerin, ond mae e wedi rhoi cyfle i mi jamio 'da Jaguar - rapiwr sy'n dod o Guinea - efo fy ngitar tannau neilon.

Doeddwn i erioed wedi gwneud hyn o'r blaen a thydw i ddim yn hoffi cerddoriaeth rap na phop ond rydw i wastad yn falch i helpu eraill mewn unrhyw ffordd a fedra i!

Fe es i â fy offeryn tannau neilon oherwydd wnes i feddwl y byddai o gymorth i chwarae cerddoriaeth Affricanaidd, ond doeddwn i ddim yn gwybod mai rapiwr oedd Jaguar tan i reolwr y stiwdio ddweud wrthaf pan gyrhaeddais i.

Y tric yw i weld pawb yn gyfartal. Mae cerddoriaeth hefyd yn ffordd o ddangos emosiwn, ac mae'n bwysig pan ry'ch chi'n gweithio gyda rhywun arall i'w helpu i fynegi eu hemosiynau.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Nath yn gallu troi ei law at sawl offeryn

Trin pawb yr un fath

Rydyn ni i gyd yn medru teimlo'n gartrefol mewn byd newydd hyd yn oed os ydyn ni mewn gwlad am amser byr iawn. Beth sydd angen ei wneud yw trin pob un yn gyfartal a chymdeithasu fel yr ydym yn gwneud pob dydd.

Hyd yn oed os nad ydych chi'n hoffi rhywbeth: e.e. yn fy achos i, cerddoriaeth rap, dyw e ddim yn amhosib o gwbl i drio rhywbeth newydd neu wahanol - weithiau dyna'r ffordd orau o gyfuno arddulliau gwahanol: fel y gwnaeth Bizet pan gyfunodd arddulliau Ffrengig a Sbaenaidd yn ei opera Carmen.

Rydym yn bwriadu cloi'r cyngerdd ar 19 Mehefin gyda chôr yn canu'r gân "City of Sanctuary" ac annog pob un, gan gynnwys y gynulleidfa, i ymuno â ni. Mae'r gân yma wedi ei hysgrifennu gan gôr o Newcastle.

Gobeithio y bydd llawer o bobl yn ein cefnogi.