Trochi defaid: AS yn galw am ymchwiliad i'r cemegolion

  • Cyhoeddwyd
Jessica Morden
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd Jessica Morden AS yn arwain y ddadl dydd Mercher

Mae aelod seneddol o Gymru yn galw am ymchwiliad annibynnol i'r defnydd o rai cemegolion yn y broses o ymdrochi defaid yn ystod yr 1970au a'r 80au.

Bydd Jessica Morden, AS Dwyrain Casnewydd, yn arwain dadl ar y pwnc yn Nhŷ'r Cyffredin.

Mae cannoedd o ffermwyr yn dweud ei fod wedi achosi problemau iechyd tymor hir iddyn nhw, gan gynnwys llewygu a pharlys.

Fe roedd yn orfodol tan 1992 i 'drochi defaid er mwyn atal afiechydon ar groen.

Yn ôl Ms Morden dyw maint llawn y broblem erioed wedi cael ei gydnabod.

Dywedodd Ms Morden ei bod yn ymgyrchu ar ran Stephen Forward, ffermwr sy'n byw yn ei etholaeth.

Roedd Mr Forward yn trochi defaid yn rheolaidd am hyd at 8 awr y dydd, dywedodd fod y gwenwyn mewn 'dip defaid' wedi ei adael yn methu gweithio.

"Mae'r cemegyn yn tynnu'ch holl egni, a'ch gadael â blinder, cur pen, pendro, iselder a chyhyrau dolurus a hynny am gyfnodau hir", meddai.