Gwrthdroi gwaharddiad ar drowsusau byrion mewn tacsis

  • Cyhoeddwyd
Colin Howell
Disgrifiad o’r llun,
Mae gyrrwr tacsi o'r Rhyl, Colin Howell, yn dweud fod y gwaharddiad yn 'jôc'

Mae penderfyniad i wahardd gyrwyr tacsis rhag gwisgo trowsusau byrion yn Sir Ddinbych wedi cael ei wrthdroi gan y cyngor.

Daeth y gwaharddiad i rym ar 1 Mai, mewn ymgais i newid delwedd 400 o yrwyr tacsi trwyddedig y sir.

Ond wedi i 500 o bobl arwyddo deiseb mewn protest, mae pwyllgor trwyddedu'r cyngor wedi cytuno i edrych ar y mater eto.

Fe wnaeth y cyngor benderfynu y byddai gyrwyr tacsis yn cael gwisgo trowsus byr os ydyn nhw yn "briodol".

Disgrifiodd un gyrrwr tacsi o'r Rhyl, Colin Howell, y gwaharddiad fel "jôc" a "ffars".

Dywedodd: "Mae'n llawer rhy boeth mewn tacsis. Mae gwisgo siorts yn oeri ni i lawr ac yn atal blinder.

"Dylai'r cyngor roi'r gorau i gynnal y cyfarfodydd gwirion am yrwyr tacsi yn gwisgo siorts, a gweithio at gael Rhyl yn ôl i fod y dref yr oedd yn arfer bod."

Dywedodd rheolwr gwarchod y cyhoedd yr awdurdod, Emlyn Jones, fod "chwe gyrrwr wedi mynychu gweithdy ymgynghori cyn i'r polisi gael ei gyflwyno a bod pob un ohonyn nhw wedi bod o blaid y gwaharddiad".

Ffynhonnell y llun, David Lloyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae gyrwyr tacsi yn y Rhyl wedi casglu deiseb o 500 o enwau mewn pum niwrnod