'Bywydau yn y fantol' wedi difrod i gerbydau achub Llanberis

Difrod i un o gerbydau Tîm Achub Mynydd Llanberis Image copyright Tîm Achub Mynydd Llanberis
Image caption Difrod i un o gerbydau Tîm Achub Mynydd Llanberis

Mae tîm achub mynydd yn rhybuddio bod bywydau yn y fantol ar ôl i'w cerbydau achub gael eu difrodi'n "sylweddol".

Mae'r heddlu yn galw am gymorth y cyhoedd ar ôl i dair Land Rover Tîm Achub Mynydd Llanberis gael eu targedu nos Lun - ddiwrnod ar ôl i'r tîm o wirfoddolwyr gael eu galw i'r trychineb mewn ceunant ger rhaeadr yn yr ardal.

O ganlyniad i'r difrod, mae'r tîm yn gorfod dibynnu ar ddefnyddio cerbydau gan dimau cyfagos.

"Mae'r digwyddiad yn hynod o rwystredig a siomedig iawn wrth gwrs," dywedodd ysgrifennydd Tîm Achub Mynydd Llanberis, George Jones, ar raglen Dylan Jones ar Radio Cymru.

"A'n pryder mwyaf ni ydi na fedrwn ni ymateb fel y bydda ni'n arferol i unrhyw argyfwng yn ystod y cyfnod hwn."

Yn ôl Mr Jones, roedd y rhai oedd yn gyfrifol am y difrod yn ceisio dwyn drysau'r cerbydau.

Cyfri'r gost

"Wyddwn i ddim bod 'na farchnad i'r fath beth - ond dyna ddigwyddodd," ategodd. "Ac er mwyn gwneud hynny mi dorron nhw'r wifren sydd yn cysylltu'r batri, gan drio diffodd larwm y tri cherbyd, ac wrth wneud hynny creu mwy o ddifrod na wnaethon nhw i'r drysau.

"Mae'n anodd dychmygu'r meddylfryd. Tri cherbyd, yn amlwg yn gerbydau argyfwng gyda goleuadau glas arnyn nhw wedi eu labelu'n ambiwlans gyda sticeri melyn a gwyn...ac i rywun ddifrodi wrth geisio dwyn drysau tri cherbyd argyfwng, sy'n amlwg yn dri ambiwlans, mae o'r tu hwnt i ddirnadaeth."

Wrth i ymholiadau'r heddlu barhau, mae'r tîm achub yn ceisio cyfri'r gost o drwsio'r cerbydau.

Eisoes maen nhw wedi derbyn rhoddion gan dros 40 aelod o'r cyhoedd ar ôl i'r achos ddod at sylw nifer ar wefan Facebook.

Image copyright Tîm Achub Mynydd Llanberis
Image caption Achoswyd difrod i dri o gerbydau'r tîm achub mynydd, gan gynnwys torri trwy geblau

'Gwasanaeth amhrisiadwy'

"Tîm o wirfoddolwyr ydan ni sydd wedi prynu'r cerbydau ein hunain drwy gyfraniadau gan y cyhoedd a'r bobl 'da ni'n helpu ar y mynydd," ategodd Mr Jones.

"Does gan y mwyafrif llethol o'r bobl 'da ni'n helpu ddim dirnadaeth mai gwirfoddolwyr ydan ni, sy'n gwbl ddibynnol ar roddion i redeg tîm. Felly 'da ni'n ddiolchgar iawn am bob cefnogaeth."

Wrth ofyn am wybodaeth gan y cyhoedd, dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gogledd Cymru fod y tîm, sydd â'i bencadlys yn Nant Peris, yn rhoi "gwasanaeth amhrisiadwy".

"Dim ond drwy lwc na chafwyd unrhyw alwadau brys am gymorth ers y difrod," meddai.

Apêl yr heddlu

Mae Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu'r Gogledd Gareth Pritchard wedi siarad am ei bryder ynghylch y digwyddiad nos Lun.

"Fi oedd ar ddyletswydd dros y penwythnos a dwi'n gwybod pa mor gyflym wnaeth y tîm ymateb i'r digwyddiad difrifol yn Llanberis, pan gollodd dau o bobl eu bywydau'n anffodus," meddai.

"Mae Heddlu Gogledd Cymru'n gweithi'n agos gyda'r Timau Achub Mynydd a 'da ni'n gwerthfawrogi'u cymorth yn fawr. Mae 'na ymchwiliad yn cael ei gynnal ac mae'r heddlu'n parhau i apelio am dystion."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gyda'r heddlu ar 101, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111, gan ddefnyddio'r cyfeirnod RC15083209.