Pryder am 'breifateiddio' parc hanesyddol yn Llanelli

gan Aled Scourfield
Gohebydd BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Parc Howard
Disgrifiad o’r llun,
Parc Howard

Mae Cadeirydd Cymdeithas Parc Howard, Llanelli, wedi dweud wrth BBC Cymru ei fod e wedi cynnal trafodaethau gyda chwmni preifat ynglŷn â dyfodol y plasty a'r gerddi - ond hynny ar gais y cyngor sir.

Cafodd Ken Rees ei feirniadu'n hallt yn dilyn cyfarfod o Gymdeithas Parc Howard dros y penwythnos, pan ddaeth hi i'r amlwg ei fod e wedi cwrdd â chwmni preifat i drafod y syniad o breifateiddio rhannau o Barc Howard.

Ond dwedodd Mr Rees bod cwmni preifat wedi cael "ei anfon gan y cyngor sir i edrych ar y Parc," a'i fod e wedi cwrdd â'r cwmni hwnnw mewn gwesty lleol.

Mae BBC Cymru yn deall taw Loca Ventures Ltd yw enw'r cwmni hwnnw.

Mae Cymdeithas Parc Howard yn gorff gwirfoddol sydd yn gweithio gyda Chyngor Sir Gâr - y perchnogion presennol - i wella cyflwr y plasty a'r gerddi a roddwyd i bobl Llanelli gan Syr Stafford Howard a'r Fonesig Howard ym 1912.

Deiseb

Mae hi'n costio rhyw £106,000 i gynnal y parc blwyddyn, a'r llynedd fe fethodd cais am arian grant o £5 miliwn oddi wrth Confa Dreftadaeth y Loteri.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Nia Griffith, AS Llanelli, wedi dechrau deiseb ar ôl iddi ddod i'r amlwg fod trafodaethau wedi eu cynnal am breifateiddio rhannau o Barc Howard.

Mae'r aelod seneddol Nia Griffith wedi sefydlu deiseb ar y we yn galw ar Gyngor Sir Gâr i gadw'r parc a'r gerddi yn nwylo'r cyhoedd.

Mae bron i 700 o bobl wedi arwyddo'r ddeiseb hyd yn hyn.

Dywedodd Meryl Gravell, yr aelod cabinet sydd yn gyfrifol am Adfywio a Hamdden "nad oedd hi'n ymwybodol o unrhyw gyfarfodydd cudd" ynglŷn â dyfodol Parc Howard.

Fe gadarnhaodd hi bod y cyngor wedi bod yn cynnal trafodaethau gyda rhai cwmnïau preifat.

Yn ôl y Cynghorydd Meryl Gravell, mae'r cyngor sir yn dal i aros i glywed a ydy Cyngor Tref Llanelli am redeg Parc Howard, ond mae hi wedi gwrthod y syniad o werthu'r parc a'r plasty i brynwyr preifat.r.