Dirwy o £45,000 am dorri rheolau tân

Cyhoeddwyd
dirwy tan
Disgrifiad o’r llun,
Daeth swyddogion tân o hyd i nifer o ddiffygion diogelwch fel yr unig ddrws tân yn yr uned oedd wedi ei amgylchynu gan ddefnyddiau ymfflamychol

Mae perchnogion busnesau ailgylchu gwastraff yn cael cyngori i gadw staff, cwsmeriaid ac adeiladau yn ddiogel ar ôl i gwmni o Gwmbrân dderbyn y ddirwy fwyaf erioed yn hanes Cymru am ddiystyru deddfau diogelwch tân.

Fe fydd perchnogion canolfan ailgylchu MDS Recycling Ltd, sydd wedi ei leoli ar ystad ddiwydiannol Avondale, Cwmbrân, yn awr yn gorfod talu dros £45,000 mewn dirwyon a chostau.

Fe ddaeth pryderon am ddiogelwch tân yn dilyn archwiliad gan Swyddogion Diogelwch Tân, fel rhan o'u rhaglen arolygu risg.

Un o flaenoriaethau presennol y gwasanaeth tân yw safleoedd ailgylchu gwastraff, a hynny yn dilyn nifer o danau mawr mewn cyfleusterau o'r fath ar draws de Cymru.

Yn ystod ymweliad gan swyddogion o'r gwasanaeth tân, fe ddarganfuwyd nifer fawr o ddiffygion diogelwch o fewn yr uned.

Yn ôl eu hadroddiad: "Roedd y safonau diogelwch tân mor wael nes fod hysbysiad gorfodi i gywiro'r problemau diogelwch tân ar y safle wedi ei gyflwyno yn y fan ar lle."

Dywedodd llefarydd ar ran cwmni MDS: "Rydym yn difaru'n hyn ddigwyddodd am nad oedd gennym ddigon o wybodaeth am y rheolau tân. Doedd gennym ddim y wybodaeth na'r profiad angenrheidiol ac fe gawson ni'n dirwyo.

"Rydym bellach wedi symud i safle arall ac yn cydymffurfio gyda'r holl reolau tân."