Lluniau: Traethau Cymru // Pictures: Wales's beaches

Image copyright Andrew Burton
Image caption Mae traeth Bae Barafundle wedi ennill amryw o wobrau, gan gynnwys Traeth Gorau Phrydain a'r traeth gorau am bicnic! // Barafundle Beach has won a variety of awards including the Best Beach in Britain and the best beach for a picnic!
Image copyright Andrew Turner
Image caption Traeth Mawr, Tŷ Ddewi Un o draethau syrffio gorau'r wlad // Whitesands Bay, Pembrokeshire, one of the best surfing beaches in the country.
Image copyright Brian Toward
Image caption Traeth Llyfn rhwng Porthgain ac Abereiddi - dim ond un ffordd sydd i lawr i'r traeth ma, felly byddwch yn wyliadwrus o'r llanw uchel! // Traeth Llyfn between Porthgain and Abereiddy - there's only way down to this beach, so be careful of the high tide
Image copyright Brian Miller
Image caption Yr Aber Bach (Little Haven) - lleoliad braf yn Sir Benfro i weld machlud haul // Broad Haven - the perfect place in Pembrokeshire to watch the sun set
Image copyright Jim Ennis
Image caption Mae Borth-y-gest ger Porthmadog wedi bod yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr ers degawdau // Borth-y-gest near Porthmadog has been a popular destination for tourists for decades
Image copyright Marc Sayce
Image caption Llansteffan, un o drysorau Sir Gâr // Llansteffan - one of Carmarthenshire's hidden treasures
Image copyright Michael
Image caption Mae gweddillion coedwig i'w gweld pan mae'r llanw'n isel ym Mhorth, sy'n gysylltiedig â chwedl Cantre'r Gwaelod // Ancient submerged forests can be seen in low tide in Borth, which is linked to the Welsh legend, Cantre'r Gwaelod
Image copyright ADRIAN EVANS
Image caption Mae goleudy y Parlwr Du, pwynt mwyaf gogleddol tir mawr Cymru, wedi'i leoli ar draeth Talacre, Fflint. Ar lanw uchel, mae'n cael ei dorri i ffwrdd oddi wrth y traeth felly peidiwch mynd yn sownd! // Located on Talacre beach is the Point of Ayr lighthouse, the northernmost point of mainland Wales. At high tide, it is cut off from the beach, so don't get stranded!
Image copyright Amanda Davies
Image caption Cafodd Bae Dwnrhefn, Southerndown ei ddynodi fel rhan o Arfordir Treftadaeth Morgannwg yn 1972 // Dunraven Beach, Southerndown was identified as part of the Glamorgan Heritage Coast in 1972
Image copyright Julie Heycock
Image caption Wyddoch chi fod Bae'r Tri Chlogwyn yng Ngŵyr wedi ymddangos mewn fideo o un o ganeuon y band enwog, Red Hot Chilli Peppers: // Three Cliff Bay is one of the most photographed areas of Gower and appears in a music video for The Red Hot Chilli Peppers.