Estyn: Ysgolion 'angen datblygu sgiliau arwain staff'

  • Cyhoeddwyd
DisgyblionFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd yr adroddiad bod rhai ysgolion yn annog athrawon i gymryd rol fel arweinydd

Mae angen i ysgolion ddatblygu sgiliau arwain staff ar bob lefel, yn ôl Estyn - y corff sy'n arolygu addysg yng Nghymru.

Mae Estyn wedi cyhoeddi adroddiad ar arweinyddiaeth - 'Arfer gorau o ran datblygu arweinyddiaeth mewn ysgolion' - sy'n amlygu'r ysgolion sy'n arwain y ffordd.

Mae'r adroddiad yn dweud bod bron pob ysgol oedden nhw wedi ymweld â nhw ag arweinwyr mewn swyddi uwch, ond mae'n awgrymu bod angen i ysgolion wella sgiliau arweinyddiaeth pob aelod o staff.

Dywedodd y prif arolygydd Meilyr Rowlands ei fod yn bwysig bod ysgolion yn cefnogi staff.

Roedd yr adroddiad yn golygu cynnal cyfweliadau ag athrawon a dadansoddi cynlluniau ag adroddiadau ysgolion rhwng 2010 a 2014.

'Cefnogi staff'

Mae awgrymiadau'r adroddiad yn dweud y dylai staff gael mwy o wybodaeth am ddatblygiad eu gyrfaoedd, dylai cynghorau lleol roi mwy o arweiniad a dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno strategaeth ar gyfer datblygu arweinyddiaeth staff.

Dywedodd Mr Rowlands: "Mae ymddygiadau arwain cadarn ar bob lefel yn rhan allweddol o greu ysgolion llwyddiannus.

"Mae'n bwysig bod pob ysgol yn cefnogi eu holl staff, gan gynnwys y rhai ar ddechrau eu gyrfa, i ddatblygu eu potensial i arwain.

"Er bod arfer dda mewn rhai ysgolion, nid yw'r cyfle i ddatblygu medrau arwain allweddol ar gael ym mhob ysgol ac mae prinder arbennig o hyfforddiant cyfrwng Cymraeg."