Cytundeb elusen ar fferm Llyn Efyrnwy

  • Cyhoeddwyd
Llyn Efyrnwy
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cytundeb yn cynnwys 12,000 erw o dir o fewn ystâd Llyn Efyrnwy

Mae RSPB Cymru wedi arwyddo cytundeb ar gyfer ystâd fferm Llyn Efyrnwy ym Mhowys.

Mae'r elusen arwyddo'r cytundeb gyda'r perchennog, Dŵr Severn Trent, ar gyfer fferm 12,000 erw Tŷ Llwyd.

Bydd yr elusen yn gweithio mewn partneriaeth â Chyfoeth Naturiol Cymru i ddatblygu dulliau ffermio a phori cynaliadwy.

Dywedodd gyfarwyddwr RSPB Cymru Katie-jo Luxton y bydd yr elusen yn "sicrhau gofal y tir hardd yma fel i roi cyfle i fywyd gwyllt ffynnu".