Gwesty'r Angel yn parhau ar gau oherwydd feirws

  • Cyhoeddwyd
Gwesty'r AngelFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Ar benwythnos prysur yn y brifddinas, dyw hi ddim yn glir pryd fydd y gwesty yn ailagor

Mae Gwesty'r Angel yng Nghaerdydd yn parhau ar gau ddydd Gwener yn dilyn achosion o feirws gastroenteritis yno.

Fe wnaeth y gwesty benderfynu cau ddydd Iau fel nad oedd mwy o bobl yn cael eu heffeithio gan y feirws, ac i ddarganfod ei ffynhonnell.

Y gred yw mai feirws yn yr awyr sydd wedi effeithio'r gwesty, ac mae'r Adran Iechyd yr Amgylchedd wedi dechrau ymchwiliad.

Dyw hi ddim yn glir pryd fydd y gwesty yn ailagor, ac mae'r rheolwyr yn cysylltu ag unrhyw un oedd wedi trefnu i aros yno dros y dyddiau nesaf i'w gwneud yn ymwybodol o'r sefyllfa a'u helpu i wneud trefniadau gwahanol.

26 o achosion

Dywedodd y gwesty, sydd â 102 o ystafelloedd, ei fod yn rhoi cefnogaeth i unrhyw ymwelwyr sydd wedi cael eu heffeithio gan y feirws, a bydd y gwesty yn ailagor cyn gynted a phosib.

Dywedwyd bod 26 o achosion o'r feirws gastroenteritis wedi cael ei adrodd i'r cyngor.

Dywedodd Llefarydd ar ran Cyngor Dinas Caerdydd: "Fe gafodd Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd eu hysbysu ddoe bod gwesteion yng Ngwesty'r Angel wedi yn mynd yn sâl.

"Gweithredodd y swyddogion yn syth drwy ymweld ac archwilio'r gwesty, gan gynnwys cyfweld staff a gwesteion, bellach gallwn gadarnhau fod achos o gastroenteritis yn y gwesty.

"Rydym yn gweithio'n agos gyda'r rheolwyr, sydd wedi bod o gymorth mawr ac mae'r sefyllfa yn cael ei monitro."