Céline Forrest

  • Cyhoeddwyd
Céline Forrest

Bydd cystadleuaeth gerddorol BBC Canwr y Byd yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd rhwng 14-21 Mehefin. Céline Forrest o Abertawe fydd yn cynrychioli Prydain. Fe gafodd Cymru Fyw sgwrs gyda hi am ei gobeithion.

Sut ddechreuais di yn y byd opera?

Mae cerddoriaeth glasurol wastad wedi bod yn rhan o mywyd i. Nes i ddysgu chwarae'r piano, ffliwt a'r feiolin pan yn blentyn.

Ro'n i'n rhan o gorau'r ysgol and yn cymryd rhan yng nghynyrchiadau Cwmni Ieuenctid Theatr Sioe Gerdd Harry Secombe ac ati.

Nes i ddechrau cael gwersi canu gyda Penny Ryan yn Abertawe pan ro'n i'n 15, a byth wedi edrych nôl ers hynny.

Hi gyflwynodd ganu clasurol i mi, ac ar ôl sylwi mod i'n eithaf da, a bod gen i angerdd mawr tuag at y steil yma o ganu, nes i barhau ag e.

Wedi hynny, dim ond cerddoriaeth glasurol ro'n i eisiau ganu!

Hi aeth â fi i'n holl glyweliadau ar gyfer colegau cerdd, a hi wnaeth fy nghefnogi a'n annog, felly mae fy nyled iddi yn fawr.

Ti yw'r cystadleuydd ifanca' eleni, yn 25 oed. Sut wyt ti'n teimlo am y gystadleuaeth?

Mae'n codi ychydig o ofn arna i! Dwi bendant yn teimlo fel novice yng nghanol y cantorion anhygoel 'ma o bob cwr o'r byd.

Mae'r ffaith taw fi yw'r unig gynrychiolydd o Brydain yn fy ngwneud yn nerfus ond mae'n anrhydedd go iawn! Dwi jest yn gobeithio y bydd pobl Cymru'n falch ohona i.

Mae 'na wastad rywfaint o bwysau pan yn cynrychioli'ch gwlad, ond dwi'n ceisio peidio trin y peth fel cystadleuaeth, ond fwy fel perfformiad.

Mae'n deimlad gwych cael cefnogaeth Cymru, a rwy'n hynod falch o gael fy newis.

Disgrifiad o’r llun,
Pwy ddaw i'r brig o blith yr 20 fydd yn cystadleu yng nghystadleuaeth Canwr y Byd eleni?

Mae hi wedi bod yn dipyn o flwyddyn - rwyt ti wedi ennill amryw o wobrau gan gynnwys Ysgoloriaeth y Fonesig Kiri Te Kanawa a Gwobr Pavarotti...

Do. Mae'r rhain yn bendant wedi bod yn uchafbwyntiau. Roedd ennill Gwobr Pavarotti yn brofiad gwych, a nes i fyth ddisgwyl ennill. Roedd ennill gwobr Richard Lewis/Jean Shanks y llynedd hefyd yn anrhydedd mawr.

Mae'r Fonesig Kiri Te Kanawa yn gantores dwi'n ei hedmygu, felly roedd cael fy newis i dderbyn ei hysgoloriaeth yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn brofiad wna i fyth ei anghofio.

Ar ôl i ti raddio yn yr Academi Gerdd Frenhinol, beth sydd nesa' i ti?

Rwy' wedi bod yn ddigon ffodus i gael fy nerbyn i'r Stiwdio Opera Genedlaethol, felly bydda i'n parhau gyda fy hyfforddiant yno am flwyddyn cyn wynebu'r byd mawr drwg!

Dim ond ychydig o fyfyrwyr dros y byd sy'n cael eu derbyn bob blwyddyn. Bydda i yn cael y cyfle i weithio gyda rhai o hyfforddwyr canu gorau'r byd a mynd i'r afael â repertoire gyffrous, newydd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Céline wedi ennill Ysgoloriaeth y Fonesig Kiri Te Kanawa yn ystod y flwyddyn

Rwyt ti 'di cael y cyfle i chwarae nifer o brif rannau operatig. Oes 'na rôl rwyt ti'n awyddus i'w chwarae?

Mae 'na gymaint o rolau anhygoel byddwn i wrth fy modd yn eu perfformio - mae'n anodd gwybod lle i ddechrau! Ond un o'n hoff operâu yw 'Peter Grimes' gan Benjamin Britten, a dwi wastad wedi bod eisiau chwarae rhan Ellen ynddi hi. Does dim teimlad gwell na bod ar lwyfan gyda cherddorfa enfawr yn canu'ch hoff gerddoriaeth!

Pa mor bwysig yw cystadlaethau canu fel Canwr y Byd i ddatblygu dy yrfa di?

Yn amlwg, mae'r gystadleuaeth hon yn uchel ei statws, a nes i fyth freuddwydio y bydden i'n cymryd rhan. Dwi bob tro wedi edmygu'r cantorion sy'n cymryd rhan, felly mae'n deimlad swrreal mod i'n rhan o'r peth eleni.

Mae cystadlaethau fel hyn yn gwneud llawer i'r math yma o gerddoriaeth, ac yn agor y byd canu clasurol i bobl na fyddai fel arfer yn ei brofi.

Mae'n rhoi hwb enfawr i gantorion opera sy'n dod i'r amlwg ac mae'n wych i gael cantorion o bedwar ban byd at ei gilydd mewn un gystadleuaeth.

Mae hefyd yn hysbyseb wych i ganu clasurol yng Nghymru gan ei fod yn hyrwyddo talent Cymreig tu hwnt i Gymru, ac mae'r OICC, yn ogystal â chystadleuaeth Canwr y Byd, yn hanfodol ar gyfer codi proffil canu clasurol.

Fe fydd Alun Guy yn westai dyddiol ar raglen Bore Cothi ar Radio Cymru wythnos yma, a bydd y rownd derfynol yn cael ei darlledu'n fyw ar y gwasanaeth nos Sul am 19:00. Bydd hefyd uchafbwyntiau i'w gweld bob nos ar BBC 2 Wales am 22:00.

Hefyd gan y BBC