Dyfodol mwy diogel i bwll nofio Harlech

  • Cyhoeddwyd
Pwll Harlech
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyfarwyddwyr cwmni Hamdden Harlech ac Ardudwy wedi llwyddo i setlo'r bil trydan

Mae rhaglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru ar ddeall fod dyfodol pwll nofio Harlech yn edrych yn fwy diogel ar ôl i gyfarwyddwyr y cwmni cymunedol sy'n rhedeg y ganolfan ddod i gytundeb ynglŷn â dyled am fil trydan oedd oddeutu £40,000.

Mae'r cyfarwyddwyr cwmni Hamdden Harlech ac Ardudwy wedi llwyddo i setlo'r bil am ffigwr sydd yn llawer llai meddai nhw. Ddydd Sadwrn fe fydd gŵyl newydd o'r enw Roc Ardudwy yn cael ei chynnal yn Harlech i godi arian ar gyfer y ganolfan.

Mae Dylan Hughes yn un o gyfarwyddwyr Hamdden Harlech ac Ardudwy. Dywedodd wrth y Post Cyntaf fod talu'r ddyled wedi rhoi hwb i ymdrechion y cwmni i sicrhau dyfodol y ganolfan a'r pwll sydd ynddi:

"Roedd y ddyled yn tua £40,000 ond da ni wedi gallu cytuno hefo'r cwmni i ddod a'r ddyled yna i lawr felly mae hwnna wedi mynd oddi ar ein hysgwyddau ni. Mae wedi rhoi hwb i ni symud ymlaen.

"Mae pethau lot gwell rwan achos mae'r ddyled wedi mynd, achos roedd hynny'n gwneud hi'n anodd i ni os oedden ni'n mynd ar ôl grantiau, achos roedd pobl yn gweld fod y ddyled yna ganddo ni. Felly mae hynna wedi gwella pethau.

"Wrth symud ymlaen, mae'r ddyled wedi mynd ond mae dal yn waith anodd, ond dwi'n teimlo fod y golau'n dipyn gwell nag oedd o gynt. Da ni'n fwy ffyddiog nag oedden ni. Mae na dal lot o waith anodd i'w wneud ond da ni lot mwy ffyddiog", esboniodd.

Disgrifiad o’r llun,
Dylan Hughes, Cwmni Hamdden Harlech ac Ardudwy

Heidi Williams ydi cadeirydd Cwmni Hamdden Harlech ac Ardudwy, a hi hefyd sydd yn trefnu gŵyl newydd Roc Harlech, fydd yn cael ei chynnal yn y dref am y tro cyntaf ddydd Sadwrn.

Dywedodd wrth y Post Cyntaf: "Da ni wedi trio ei gadw mor lleol a fedra ni. Mae ganddo ni Swnami yn chwarae, mae nhw'n grŵp o Ddolgellau hefo dipyn o enw iddyn nhw eu hunain. Mae na grŵp newydd o Flaenau Ffestiniog hefyd, y Jambyls, a hefyd grŵp o'r enw Ratali sydd yn grŵp lleol o Harlech.

"Fe fydd na ddigon o hwyl a digon o adloniant. Mae na siopau bach, DJ workshop i bobl ifanc, felly dwi'n gobeithio bydd na ddigon yn mynd ymlaen i bawb.

"Mae'r pres sydd yn cael ei wneud o'r ŵyl yma yn mynd at gadw'r pwll nofio ar agor yn y ganolfan."