Llofruddiaeth: 'Paranoia' diffynnydd

  • Cyhoeddwyd
Sion Davies
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Sion Davies yn yr ymosodiad ym mis Hydref 2014

Mae llys wedi clywed fod dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddiaeth yn dioddef o "deimladau o baranoia" ac roedd yn cario arfau i amddiffyn ei hun.

Mae Lee Roberts, 33, ac Anthony "Charlie" Munkley, 55, yn gwadu lladd Sion Davies oedd yn 25 ar y pryd.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod Mr Davies wedi ei saethu gyda saeth o fwa croes cyn disgyn o falconi ar y trydydd llawr mewn adeilad ar Stâd Parc Caia ym mis Hydref 2014.

Dywedodd Mr Roberts ei fod yn pryderu am gyflwr ei iechyd meddwl 10 diwrnod cyn marwolaeth Mr Davies, yn ôl tystiolaeth yn y llys.

Fe ddywedodd yr ymgynghorydd seiciatryddol Dr Lucie Klenka ei bod wedi cael trafodaeth gyda Mr Roberts ar 14 Medi.

"Doedd o ddim yn ymddiried ynddo'i hun gyda phobl a dyna beth yr oedd eisiau cymorth ag o", meddai Dr Klenka wrth y llys.

Fe gafodd fideo oedd ar ffôn y dyn fu farw, oedd yn dangos rhan o'r ymosodiad, ei ddangos i'r rheithgor.

Mae'r achos llys yn parhau.