Dysgwr y Flwyddyn: Y rownd gyn-derfynol

  • Cyhoeddwyd
Neuadd Gregynog
Disgrifiad o’r llun,
Plas Gregynog ydi lleoliad y rownd gyn-derfynol eleni

Mae rownd gyn-derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn ym Mhlas Gregynog, Tregynon, Powys.

Mae 'na gystadleuwyr ledled Cymru a thu hwnt yn cymryd rhan.

Eleni, mae cystadleuwyr o'r Eidal, UDA ac Awstralia wedi teithio i gystadlu.

Mewn datganiad, fe ddywedodd yr Eisteddfod Genedlaethol fod "Dysgwr y Flwyddyn yn un o uchafbwyntiau'r Eisteddfod, a'r gystadleuaeth wedi hen ennill ei phlwyf fel un o brif wobrau'r flwyddyn, gan ddathlu cyfraniad y rheiny sy'n dysgu Cymraeg ac yn dewis defnyddio'r iaith yn eu bywydau bob dydd".

'Hynod o bwysig'

Mae enillydd y llynedd, Joella Price, sy'n nyrs gofal dwys yng Nghaerdydd, yn ymuno â'r ymgeiswyr yng Ngregynog ar gyfer sesiwn cwestiwn ac ateb.

Meddai Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod: "Mae rownd gyn-derfynol Dysgwr y Flwyddyn yn ddiwrnod hynod o bwysig i ni, ac rwy'n edrych ymlaen i gyfarfod nifer fawr o'r cystadleuwyr yng Ngregynog ddydd Sadwrn.

"Mae safon y gystadleuaeth yn rhyfeddu rhywun bob blwyddyn ac ymroddiad pob uno'r cystadleuwyr a'u brwdfrydedd am yr iaith yn heintus.

"Yn bendant, fe fydd hi'n anodd ffarwelio gyda rhai ohonynt ar ddiwedd y dydd, gan mai dim ond pedwar sy'n gallu mynd i'r rownd derfynol yn ystod wythnos yr Eisteddfod."

'Gweithio'n arbennig o dda'

Yn ogystal â chynnal cystadlaethau ar gyfer dysgwyr, mae'r Eisteddfod yn cynnal nifer o sesiynau ar gyfer busnesau ardal Maldwyn a'r Gororau i'w hannog i ddefnyddio'r Gymraeg gydag ymwelwyr yn ystod yr Eisteddfod eleni.

Meddai Catrin Evans, Swyddog y Dysgwyr yn yr Eisteddfod: "Rydym wedi bod yn cynnal sesiynau blasu ar gyfer busnesau lleol wrth i'r Eisteddfod deithio o amgylch Cymru dros y blynyddoedd diwethaf, ac maen nhw'n gweithio'n arbennig o dda.

"Mae'n gyfle i helpu staff i gynnal sgyrsiau byr gyda chwsmeriaid yn y Gymraeg, a'r gobaith yw y bydd nid yn unig yn rhoi hyder i fusnesau ddefnyddio'r iaith gydag ymwelwyr yn ystod ac ar ôl yr ŵyl, ond hefyd y bydd amryw yn mynd ati i ddysgu Cymraeg ar ôl yr Eisteddfod.

"Efallai y bydd un o enillwyr Dysgwr y Flwyddyn y dyfodol yn dechrau dysgu yn un o'r sesiynau hyn - pwy â ŵyr!"