Ceiswyr lloches yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Dr Salah Mohamed
Disgrifiad o’r llun,
Bu Dr Salah Mohamed yn un o brif weision sifil Sudan, cyn iddo geisio lloches yng Nghymru

Ers dechrau 2015, mae mwy na 100,000 o geiswyr lloches wedi ceisio croesi Môr y Canoldir yn y gobaith o ddod o hyd i fywyd gwell yn Ewrop. O'r rheiny, mae bron i 2,000 wedi boddi yn ystod eu taith.

Ond be' sy'n achosi bobl weithredu mor eithafol? Ar drothwy Wythnos Ceiswyr Lloches, bu rhaglen Eye on Wales yn sgwrsio gyda thri o bobl ddewisodd geisio lloches yng Nghymru.

Mae'n nhw'n cynnwys Dr Salah Mohamed, ddaeth i Brydain yn 1993. Ers hynny, mae o wedi dod yn brif weithredwr ar Gyngor Ceisio Lloches Cymru.

Cyn dod i Brydain, roedd Dr Mohamed yn un o brif weision sifil Sudan. Fodd bynnag, wnaeth ei rôl yn y Weinyddiaeth Ariannol yno ddim ei warchod pan ddaeth ei weithredoedd gwleidyddol i sylw'r awdurdodau.

'Proses arteithio ddyddiol'

"Fe ddes i yma gan mod i'n cael fy erlid. Rhwng 1980 a 1993 fe dreuliais i oddeutu pum mlynedd dan glo oherwydd fy ngweithredoedd gwleidyddol.

"Pan 'dy chi'n cael eich cadw yn y ddalfa am y tro cynta', mae 'na 'barti croeso' lle mae'n nhw'n eich curo chi. Wedi hynny, mae 'na broses arteithio, sy'n digwydd yn ddyddiol.

"Fe wnaeth e'n nharo i ar yr awyren - do'n i ddim yn gwybod fyddwn i'n mynd yn ôl, Ro'n i'n gadael fy nheulu, fy ffrindiau a'm swydd.

"Mae'n sefyllfa frawychus, jysd llamu, heb wybod be' sy'n mynd i ddigwydd.

"Ro'n i hefyd yn poeni am fy ngwraig. Dim ond newydd briodi oedden ni ac roedd hi'n neidio i mewn i hyn gyda fi.

"Ond o 'mhrofiad i, mae'n rhaid i chi fynd amdani ac edrych i'r dyfodol.

Cewch glywed mwy am brofiad Salah, a dau arall geisiodd loches yng Nghymru, ar Eye on Wales, BBC Radio Wales. 12.30 Sul 14 Mehefin