Rhybuddion traffig oherwydd ras Felothon Cymru

arwyddion Image copyright South Wales Argus
Image caption Mae rhai arwyddion ffordd yn hysbysu gyrwyr o'r Felothon wedi cael eu difrodi

Mae modurwyr wedi cael eu rhybuddio y gallent wynebu aflonyddwch yn ne Cymru wrth i ffyrdd gael eu cau ar gyfer ras seiclo fawr.

Bydd hyd at 15,000 o feicwyr yn cymryd rhan yn y ras Felothon Cymru ddydd Sul, fe fydd y ras yn arwain y seiclwyr drwy Gaerdydd, Casnewydd, Torfaen, Sir Fynwy a Chaerffili.

Mae rhai busnesau wedi beirniadu'r penderfyniad i gau'r ffyrdd, gan honni y gallent golli miloedd o bunnoedd mewn masnach.

Dywedodd trefnwyr y ras y byddai'r ffyrdd sy'n cael eu cau, yn cael eu hailagor yn syth wedi'r seiclwyr basio, er mwyn lleihau'r effaith ar fusnesau a phobl leol.

'Yn dda i fusnes'

Bydd beicwyr amatur yn dewis seiclo ar un o ddau lwybr posib, unai'r un 140km (87 milltir) neu'r un 50km (31 milltir), tra bydd y seiclwyr proffesiynol yn mynd i'r afael â llwybr 194km (120 milltir) fydd yn eu harwain drwy Gaerffili, Mynydd y Tymbl a'r Fenni.

Ddydd Iau, fe gyfaddefodd trefnwyr y Felothon fod dryswch wedi bod ynghylch pwy gynhaliodd yr ymgynghoriad ar lwybrau'r ras, wedi i'r AS dros Sir Fynwy, David Davies eu cyhuddo o ddweud celwydd.

Er bod rhai wedi beirniadu'r broses o gynllunio'r digwyddiad, mae eraill wedi dweud bydd yr ardal yn elwa o'r digwyddiad, yn enwedig Caerdydd, lle fydd y ras yn dechrau ac yn gorffen.

Dywedodd Mari Williams, o grŵp beicio Caerdydd: "Mae'n wych gweld seiclo yn cael gymaint o sylw yng Nghaerdydd. Rydym am i Gaerdydd fod y ddinas seiclo orau yn y DU.

Image copyright Velothon Wales
Image copyright Velothon Wales
Image copyright Velothon Wales
Image copyright Velothon Wales