Ffilmio cudd: Ysgol wedi 'synnu'

  • Cyhoeddwyd
Corpus Christi
Disgrifiad o’r llun,
Mae holl staff a llywodraethwyr Ysgol Corpus Christi wedi dweud eu bod yn condemnio bwlio yn y modd cryfaf

Mae ysgol uwchradd yng Nghaerdydd yn dweud eu bod yn cael cyngor cyfreithiol, ar ôl i ddisgyblion gael eu ffilmio'n gudd ar gyfer rhaglen deledu ynglŷn â bwlio.

Mae Ysgol Corpus Christi yn Llysfaen yn dweud bod rhywrai wedi dod a'r camerâu i'r safle heb iddyn nhw wybod na rhoi caniatâd, a'u bod hefyd yn condemnio unrhyw fath o fwlio.

Mewn llythyr at rieni, dywedodd y cwmni cynhyrchu oedd yn gyfrifol am y ffilmio cudd, mai ar gyfer rhaglen ar fwlio ar gyfer ITV oedd y defnydd.

Mae Fresh One Productions ac ITV wedi dweud mai nod y gyfres yma yw dangos sut brofiad yw cerdded yn esgidiau'r plentyn sy'n cael ei fwlio.

Roedd y llythyr a anfonwyd at rieni'r ysgol yn Llysfaen yn dweud: "Rydym yn deall y byddwch chi a'r ysgol yn synnu fod y disgyblion wedi cael eu ffilmio yn gudd.

"Er y bydd y ffilm cudd yn cael ei ddangos yn y rhaglen (ni fydd modd adnabod unrhyw un), a dim ond rhan fach o'r rhaglen fydd yn cynnwys y clipiau o ffilmio cudd.

"Rydym wedi bod yn gweithio gyda theulu'r plentyn dan sylw ers misoedd, er mwyn dysgu am y problemau maent yn eu hwynebu."

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Cyflwynydd y rhaglen fydd Ashley Banjo o'r criw dawns Diversity

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd pennaeth yr ysgol, Angela Thomas a chadeirydd y llywodraethwyr, Kath Brown: "Mae holl staff yr ysgol a'r llywodraethwyr yn condemnio bwlio yn y modd cryfaf ac mae gennym bolisi gwrth-fwlio cadarn ar waith.

"Mae staff Bugeiliol ar gael bob amser i siarad â disgyblion a rhieni am bob mater, gan gynnwys bwlio, ac rydym bob amser yn anelu at greu awyrgylch lle gall ein disgyblion deimlo'n ddiogel yn Corpus Christi.

"Mae'r ysgol yn cymryd camau cyflym i ddatrys unrhyw broblemau cyn gynted ag y maent yn dod i'r amlwg.

Synnu a thristau

"Mae cymuned yr ysgol wedi synnu ac wedi tristau o glywed bod camerâu cudd wedi cael eu defnyddio yn ein hysgol heb ein caniatâd.

"Mae'r ysgol yn derbyn cyngor cyfreithiol gan y Cyngor Dinas Caerdydd ar hyn o bryd ac rydym yn monitro'r sefyllfa yn ofalus iawn."

Dywedodd llefarydd ar ran y cynhyrchwyr ac ITV: "Mae bwlio yn fater pwysig sy'n effeithio ar nifer fawr o bobl ifanc yn y wlad hon, a nod y gyfres yma yw dangos sut brofiad yw cerdded yn esgidiau'r plentyn sy'n cael ei fwlio.

"Byddwn yn gwneud hynny drwy adrodd straeon plant unigol sy'n cael eu bwlio ac sydd wedi, ym mhob achos, methu'n llwyr gyda phob ymgais i fynd i'r afael â'r broblem heb.

"Ein gobaith yw amlygu, o lygad y ffynnon, pa mor anodd yw bywyd bob dydd i'r plant yma."