Cerbydau wedi eu llosgi yn Wrecsam

  • Cyhoeddwyd
Heddlu

Cafodd chwe char eu rhoi ar dân yn ardal Hightown o Wrecsam nos Sul. Ychydig wedi 22:00 fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw ar ôl derbyn adroddiadau fod cerbyd ar dân.

Yn fuan wedyn daeth adroddiadau fod cyfanswm o chwe cherbyd wedi eu llosgi, ac fe fu swyddogion Tân ac Achub Gogledd Cymru, a hofrennydd Heddlu Gogledd Cymru yn delio gyda'r digwyddiad.

Dywedodd yr Uwch Arolygydd Jane Banham o Heddlu Gogledd Cymru: "Rydym yn trin y digwyddiad fel un hynod o ddifrifol, ond yn ffodus ni chafodd neb eu hanafu.

"Rwy'n apelio ar unrhyw un sydd gyda gwybodaeth, neu unrhyw un oedd wedi gweld ymddygiad amheus ger Clôs Waterloo i gysylltu gyda ni ar frys.

"Mae patrolau ychwanegol wedi cael eu trefnu ac fe hoffwn dawelu meddyliau pobl leol ein bod yn gweithio'n agos gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru i geisio dod o hyd i'r rhai sydd yn gyfrifol.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu gyda nhw trwy ffonio 101, neu Taclo'r Taclau ar 0800 555 111 gan ddefnyddio'r cyfeirnod S086449.