Cynghorau: Map 'yr wythnos hon,' medd Carwyn Jones

  • Cyhoeddwyd
Cynghorau
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl y bydd nifer yr awdurdodau'n haneru o 22 i 11 wedi'r adolygiad

Mae Prif Weinidog Cymru wedi dweud y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi map ad-drefnu llywodraeth leol yng Nghymru'r wythnos hon.

Cyfaddefodd Carwyn Jones fod y broses yn hirach na'r disgwyl ac y byddai rhai yn ei blaid yn poeni am y cynigion ond honnodd bod angen dangos arweiniad.

Mae disgwyl i nifer yr awdurdodau haneru o 22 i 11 ar ôl yr adolygiad.

Dywedodd Mr Jones y byddai grŵp Llafur Aelodau'r Cynulliad yn trafod y map ddydd Mawrth.

Wedyn bydd arweinwyr cyngor yn trafod y mater yn eu cynhadledd flynyddol yn Abertawe ddydd Iau.

Ddydd Sul roedd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi dweud bod ansicrwydd oherwydd diffyg manylion am ad-drefnu'n effeithio ar ysbryd staff.

'Y dewis gorau'

"Dydw i ddim eisiau sefyllfa fel hon, mynd i mewn i etholiad ym Mai a dweud: 'Mae syniad gyda ni beth yw'r map ond dydyn ni ddim yn rhoi gwybod i neb tan ar ôl yr etholiad'," meddai Mr Jones.

"Mae'n well dweud: 'Hwn yw'r map, y dewis gorau, anfonwch eich sylwadau ac ar ôl yr etholiad y pleidiau fydd yn mynd â'r broses ymlaen.

"Yn sicr, mae rhai yn y blaid sy'n poeni am hyn (y cynigion) ond mae'n well dangos arweiniad..."

Roedd Comisiwn Williams o blaid 10 awdurdod.

Ond yr wythnos ddiwetha' galwodd penaethiaid cynghorau ar weinidogion i addasu'r cynllun neu ei ollwng.