Cynydd yn y galw am nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Cwmni Theatr Taking Flight
Image caption Mae Cwmni Theatr Taking Flight o Gaerdydd yn gobeithio cael nawdd am y tro cyntaf

Mae cwmni opera Cymraeg a grŵp sy'n hyrwyddo cerddoriaeth jazz ymhlith y cwmnïau sy'n gobeithio denu nawdd blynyddol gan Gyngor Celfyddydau Cymru (CCC).

Mae 94 o gwmnïau wedi gwneud cais i fod yn rhan o bortffolio'r sefydliadau sy'n cael arian refeniw gan y Cyngor, gan gynnwys 26 o gwmnïau sydd heb dderbyn y nawdd o'r blaen.

Ar hyn o bryd mae cwmnïau megis Theatr Genedlaethol Cymru, Tŷ Cerdd a Galeri yng Nghaernarfon yn derbyn arian refeniw.

Eleni mae'r Cyngor yn cynnal adolygiad o'r cwmnïau sy'n derbyn arian cyson. Digwyddodd yr adolygiad diwethaf yn 2010.

Cwmnïau sydd heb dderbyn nawdd o'r blaen
Artistiaid Butetown De Oscuro
Arts Alive Ensemble Cymru
Ballet Nimba Jukebox Collective
Bombastic Makers Guild in Wales
Canolfan Gelfyddydol Gymunedol y Stiwt Cyf Migrations
Canolfan y Celfyddydau Memo Neuadd Les Glowyr Ystradgynlais
Celf O Gwmpas Opera Dinas Abertawe
Celfyddydau Cymunedol Breaking Barriers OPRA Cymru Cyf
Creu Cymru Sefydliad y Glowyr Coed Duon
Cwmni Theatr Mess up the Mess The Aloud Charity
Cwmni Theatr Taking Flight Theatr y Byd Bach Cyf.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Treftadaeth Jazz Cymru
Dance Blast Zoom Cymru Cyf.

Gofynnodd y 94 cwmni am gyfanswm o £32.8m ar gyfer 2016/17, sy'n gynnydd o £5.6m (+17%) o'i gymharu â ffigwr y flwyddyn gyfredol sy'n £27.2m.

O'r cynnydd o £5.6m, gofynnodd yr ymgeiswyr newydd am £3.1m.

Fis Medi bydd CCC yn cwrdd i benderfynu pa gwmnïau fydd yn rhan o'r portffolio sy'n derbyn arian refeniw.

Mewn llythyr i'r cwmnïau sydd wedi gwneud cais, dwedodd CCC ei bod yn dechrau'r broses o asesu'r ceisiadau, ac yn mynd i ystyried unrhyw themâu neu broblemau pan fydd y Cyngor yn cwrdd mis Gorffennaf.