Cynydd yn y galw am nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru

  • Cyhoeddwyd
Cwmni Theatr Taking Flight
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cwmni Theatr Taking Flight o Gaerdydd yn gobeithio cael nawdd am y tro cyntaf

Mae cwmni opera Cymraeg a grŵp sy'n hyrwyddo cerddoriaeth jazz ymhlith y cwmnïau sy'n gobeithio denu nawdd blynyddol gan Gyngor Celfyddydau Cymru (CCC).

Mae 94 o gwmnïau wedi gwneud cais i fod yn rhan o bortffolio'r sefydliadau sy'n cael arian refeniw gan y Cyngor, gan gynnwys 26 o gwmnïau sydd heb dderbyn y nawdd o'r blaen.

Ar hyn o bryd mae cwmnïau megis Theatr Genedlaethol Cymru, Tŷ Cerdd a Galeri yng Nghaernarfon yn derbyn arian refeniw.

Eleni mae'r Cyngor yn cynnal adolygiad o'r cwmnïau sy'n derbyn arian cyson. Digwyddodd yr adolygiad diwethaf yn 2010.

Gofynnodd y 94 cwmni am gyfanswm o £32.8m ar gyfer 2016/17, sy'n gynnydd o £5.6m (+17%) o'i gymharu â ffigwr y flwyddyn gyfredol sy'n £27.2m.

O'r cynnydd o £5.6m, gofynnodd yr ymgeiswyr newydd am £3.1m.

Fis Medi bydd CCC yn cwrdd i benderfynu pa gwmnïau fydd yn rhan o'r portffolio sy'n derbyn arian refeniw.

Mewn llythyr i'r cwmnïau sydd wedi gwneud cais, dwedodd CCC ei bod yn dechrau'r broses o asesu'r ceisiadau, ac yn mynd i ystyried unrhyw themâu neu broblemau pan fydd y Cyngor yn cwrdd mis Gorffennaf.