Kingsway: Dyn yn cael ei daro gan fws yn Abertawe

Kingsway

Mae dyn wedi cael ei daro gan fws yn Abertawe ar ffordd lle bu farw dau gerddwr mewn digwyddiadau tebyg.

Aeth y dyn i Ysbyty Treforys gyda man anafiadau ar ôl y digwyddiad ar y Kingsway am 13:00 ddydd Llun. Mae'r ffordd bellach wedi ail-agor.

Bu farw Sarjant Louise Lucas, plismones a mam i dri o blant, ar ôl cael ei tharo gan fws yn gynharach eleni.

Ym mis Medi 2013, bu farw Daniel Foss o'r Gwŷr mewn amgylchiadau tebyg.

Fe wnaeth Cyngor Abertawe gyhoeddi camau diogelwch newydd yn gynharach eleni gyda chynlluniau i wneud y ffordd yn fwy diogel i gerddwyr.

Mewn datganiad, dywedodd lefarydd ar y cyngor: "Mi fyddai'n anaddas i wneud sylw ar y digwyddiad penodol yma cyn bod gwybodaeth fanwl ar gael.

"Er hynny, mi rydym ni wedi cyflwyno bariau diogelwch ar lain ganol y Kingsway, sy'n ategu at gyflwyno cyfyngiad o 20mya ac arwyddion i gerddwyr y llynedd.

"Rydym ni hefyd yn ystyried cynllun i gael gwared a thraffig dwyreiniol ar y Kingsway."