Dim refferendwm adeg etholiad y Cynulliad

Cyhoeddwyd
Union flag and EU flagFfynhonnell y llun, Reuters

Ni fydd y refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd nawr yn cael ei gynnal ar 5 Mai 2016, medd llywodraeth San Steffan.

Yn y senedd nos Lun fe gafodd gwelliant i'r mesur refferendwm ei gynnig sy'n golygu na fydd y bleidlais yn digwydd ar y diwrnod hwnnw, sef diwrnod etholiadau'r Cynulliad, Senedd yr Alban a chynulliad Gogledd Iwerddon.

Yn ôl llefarydd ar ran Downing Street, roedd y newid yn gyfaddawd i ateb pryderon aelodau seneddol.

Ond mae nifer o wleidyddion yng Nghymru hefyd wedi lleisio pryderon am gynnal y ddwy bleidlais ar yr un diwrnod, gan gynnwys y prif weinidog Carwyn Jones ac arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood.

Fore Mawrth fe ddywedodd Carwyn Jones ar ei gyfrif Twitter fod y newid yn un "synhwyrol".

Roedd rhai o ymgynghorwyr David Cameron wedi dadlau y gallai cynnal y ddwy bleidlais ar yr un diwrnod arwain at gynyddu nifer y bobl fyddai'n bwrw'u pleidlais mewn ardaloedd sy'n frwd o blaid aros yn yr Undeb Ewropeaidd.

Yn ystod y trafodaethau nos Lun, fe ddywedodd Mr Cameron hefyd y bydd yn ystyried y cyfnod neilltuo cyn y refferendwm - y cyfnod o 28 diwrnod sy'n gwahardd gweinidogion, adrannau'r llywodraeth na chynghorau rhag cyhoeddi deunydd sy'n ymwneud â'r cwestiwn dan sylw yn y refferendwm.

Bydd y mesur refferendwm nawr yn parhau ar ei daith drwy'r senedd, a dydd Mawrth bydd yn dechrau cael ei drafod gan Dŷ'r Cyffredin.