Ymgynghori ar gau ysgolion cynradd Sir y Fflint

  • Cyhoeddwyd
Rhai o gefnogwyr Ysgol Gymraeg Mornant yn protestio ddydd Mawrth
Disgrifiad o’r llun,
Rhai o gefnogwyr Ysgol Gymraeg Mornant yn protestio ddydd Mawrth

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynlluniau i gau tair ysgol gynradd yn y sir, yn dilyn cyfarfod o'r cabinet.

Bu rhieni ysgolion Maes Edwin, Llanfynydd a Mornant yn protestio'r tu allan i gyfarfod y cabinet fore Mawrth.

Y cynharaf y gallai'r ysgolion gau fyddai haf 2016.

Fe wnaeth y cabinet hefyd gytuno i gynnal arolwg o bedair ysgol arall - ysgolion Brynffordd, Licswm, Rhos Helyg a Nercwys.

Mae'r cyngor yn dweud bod 2,182 o lefydd gwag mewn ysgolion cynradd yn y sir ar hyn o bryd, sy'n 17% yn ormod, tra bod targed cenedlaethol i ostwng hyn i lai na 10%.

Oherwydd hynny, dywed y cyngor bod angen "edrych ar opsiynau mewn rhai ardaloedd fydd yn cynnwys cau ysgolion gyda niferoedd disgyblion sy'n gostwng neu adeiladau sydd ag adeiladau sy'n heneiddio".

Dywedodd y cyngor y byddan nhw'n dilyn y gweithdrefnau llawn i "sicrhau bod disgyblion, rhieni, gofalwyr, staff a llywodraethwyr yn derbyn y wybodaeth briodol a'u bod yn gallu cyfrannu eu barn fel rhan o'r broses adolygu".

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Ysgol Llanfynydd yw un o'r ysgolion all gau dan y cynllun