Carwyn Jones: 'Cwrdd â 95% o'r addewidion'

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Mynnodd Carwyn Jones bod ei lywodraeth Lafur wedi cyflawni ar ran pobl Cymru

Mae Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi dweud bod ei lywodraeth wedi cadw at 95% o'i haddewidion gyda llai na blwyddyn tan etholiad nesaf y cynulliad.

Ond wrth i'r adroddiad blynyddol ar ei Raglen Lywodraeth gael ei gyhoeddi mae'r gwrthbleidiau'n dweud ei fod yn cynnwys honiadau sy'n "ffantasi".

Fe ddywed yr adroddiad bod y pum prif addewid ym maniffesto Llafur yn 2011 wedi eu gwireddu. Ond mae'n dweud hefyd na fydd eraill yn cael eu cyflawni, gan gynnwys addewid y bydd pob llawdriniaeth GIG sy'n cael eu canslo ddwywaith yn cael eu gwneud o fewn pythefnos.

Mae'r ddogfen yn manylu ar 500 o ymrwymiadau unigol gan Lywodraeth Cymru.

Roedd y pum prif addewid yn ymwneud â rhaglenni addysg feithrin i deuluoedd difreintiedig, ymestyn amseroedd agor meddygon teulu, darparu 500 o Swyddogion Heddlu Cymunedol Cefnogol, creu cynllun Twf Swyddi Cymru a chynyddu'r gwariant ar ysgolion.

Dywedodd Mr Jones: "Yn ôl yn 2011, cyflwynwyd y rhaglen lywodraethu fwyaf uchelgeisiol a chynhwysfawr gennym ers datganoli.

"Mae'n bleser mawr gen i ddweud ein bod wedi cyflawni i bobl Cymru, a hynny yn yr amgylchiadau ariannol anoddaf."

'Chwerthinllyd'

Ond dywedodd arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Kirsty Williams: "Fe wnes i chwerthin ychydig, yna chwerthin llond y lle oherwydd mae'n chwerthinllyd, ond yna roeddwn i'n flin.

"Mae'n ffantasi."

Mae'r data ar gyfer yr adroddiad yn cael ei grynhoi gan weision sifil, ac mae'n cynnwys gwybodaeth ar addysg, iechyd a pherfformiad economaidd.