Rhybudd o ddedfryd 'hir' am yrru'n beryglus

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron Abertawe

Mae dynes wedi cael rhybudd i ddisgwyl cyfnod "hir" o garchar ar ôl gyrru'n fwriadol ar y pafin er mwyn taro dau gerddwr.

Roedd Amanda Myles, 34, wedi gwadu ceisio achosi niwed corfforol difrifol a gyrru'n beryglus.

Ond fe'i cafwyd yn euog gan reithgor yn dilyn achos yn Llys y Goron Abertawe.

Dywedodd y barnwr Peter Heywood y dylai Myles, o Flaen Cefn, Winsh Wen, Abertawe roi trefn ar ei phethau cyn mynd i'r carchar.

'Car wedi ei werthu'

Clywodd y rheithgor bod Myles wedi sefyll tu allan i dŷ ym Môn-y-maen a gweiddi cyhuddiadau at Stacey Stokes a Jamie Huxtable, oedd tu mewn. Erbyn i'r heddlu gyrraedd roedd Myles wedi gadael.

Yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw, am tua 20:00, cafodd Miss Stokes a Mr Huxtable eu taro o'r tu ôl wrth gerdded ar hyd Ffordd Mansel, pan wyrodd Peugeot 405 arian ar y pafin.

Wrth i'r ddau gael eu taro, cafodd y digwyddiad ei recordio gan gamera cylch cyfyng oedd wedi ei osod ar dŷ cyfagos.

Cafodd Miss Stokes ei chario ar foned y car cyn llithro i ffwrdd a tharo'r llawr. Llwyddodd i adnabod mai Myles oedd yn gyrru.

Trosedd 'ddifrifol'

Ar ôl cael ei harestio, dywedodd Myles bod ganddi yswiriant i yrru Peugeot 405 arian, ond mynnodd bod y car wedi ei werthu am arian parod i ddau ddyn ar ddiwrnod y digwyddiad. Nid yw'r car wedi ei ganfod ers hynny.

Dywedodd y barnwr fod y drosedd yn un difrifol oedd yn llwyr haeddu cyfnod hir yn y carchar.

Yr unig ystyriaeth, ategodd, oedd hyd y cyfnod o dan glo.

Cafodd Myles ei rhyddhau ar fechnïaeth cyn cael ei dedfrydu fis nesaf.